Manpages

NIMI

chgrp − Tiedostojen omistajaryhmän vaihto

YLEISKATSAUS

chgrp [−Rcfv] [−−recursive] [−−changes] [−−silent] [−−quiet] [−−verbose] [−−help] [−−version] ryhmä tiedosto...

KUVAUS

Tätä ohjetta ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla epätarkka tai epätäydellinen. Texinfo-ohjeisto on tällä hetkellä ajantasainen lähde.

Tämä man-sivu kuvaa chgrp:n GNU-versiota. chgrp vaihtaa jokaisen annetun tiedoston omistuksen annetulle ryhmälle, joka voidaan antaa joko ryhmän nimenä tai numerotunnuksena.

OPTIOT
−c, −−changes

Antaa laajan kuvauksen tiedostoista, joiden omistussuhteet muuttuvat.

−f, −−silent, −−quiet

Ei tulosta virheilmoituksia tiedostoista, joiden omistussuhteita ei voi muuttaa.

−v, −−verbose

Tulostaa laajan kuvauksen omistussuhteiden muutoksista.

−R, −−recursive

Vaihtaa sisäkkäisten hakemistojen ja niiden sisältöjen omistussuhteet.

−−help

Tulostaa suppean käyttöoppaan näytölle ja poistuu.

−−version

Tulostaa versiotiedot näytölle ja poistuu.