Manpages

JMÉNO

chgrp − mění skupinu vlastníků

POUŽITÍ

chgrp [VOLBA]... SKUPINA SOUBOR...
chgrp
[VOLBA]... −−reference=REFERENCNI_SOUBOR SOUBOR...

POPIS

Změní skupinu každého SOUBORu na SKUPINU. Při použití volby −−reference změní skupinu každého SOUBORu podle hodnot pro REFERENCNI_SOUBOR.
−c
, −−changes

jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochází ke změně

−−dereference

změní vlastnictví objektu, na který ukazuje symbolický odkaz, místo změny samotného symbolického odkazu (výchozí chování)

−h, −−no−dereference

změní vlastnictví symbolického odkazu (a nikoliv objektu, na který symbolický odkaz ukazuje) (užitečné pouze na systémech, které mohou měnit vlastnictví symbolického odkazu)

−−no−preserve−root

zpracuje ’/’ obvyklým způsobem (výchozí)

−−preserve−root

rekurzivní operace nad ’/’ selže

−f, −−silent, −−quiet

potlačí většinu chybových hlášení

−−reference=REFERENCNI_SOUBOR

použije skupinu REFERENCNIHO_SOUBORu namísto uvádění hodnoty SKUPINA

−R, −−recursive

pracuje s adresáři a soubory rekurzivně

−v, −−verbose

podrobně vypisuje hlášení o všech zpracovávaných souborech

Následující volby mění způsob, jakým jsou při použití volby −R procházeny adresáře. Pokud je použita více než jedna, platí pouze ta uvedená naposled.

−H

pokud je argument uvedený na příkazové řádce symbolický odkaz na adresář, následuj jej

−L

následuje každý symbolický odkaz na adresář, na který narazí

−P

nebude následovat žádný symbolický odkaz (výchozí)

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

PŘÍKLADY

chgrp staff /u

Změní skupinu /u na "staff".

chgrp −hR staff /u

Změní skupinu /u a podřízených souborů na "staff".

AUTOR

Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro chgrp je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a chgrp, měl by příkaz

info coreutils ’chgrp invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.