Manpages

NAAM

chgrp - groepslidmaatschap veranderen

SAMENVATTING

chgrp [OPTIE]... GROEP BESTAND...
chgrp
[OPTIE]... --reference=REFERENTIEBESTAND BESTAND...

BESCHRIJVING

De groepslidmaatschap van elk gegeven BESTAND veranderen naar GROEP.Als --reference gegeven is, dan de groepslidmaatschap van elk BESTANDveranderen naar die van REFERENTIEBESTAND.
-c
, --changes

een melding geven voor elk veranderd bestand

-f, --silent, --quiet

de meeste foutmeldingen onderdrukken

-v, --verbose

een melding geven voor elk gezien bestand

--dereference

niet de symbolische koppelingen bewerken maar de bestanden waarnaar ze verwijzen (standaard)

-h, --no-dereference

de symbolische koppelingen zelf bewerken in plaats van de bestanden waarnaar ze verwijzen (alleen nuttig op systemen waar de eigenaar van een symbolische koppeling veranderd kan worden)

--no-preserve-root

’/’ niet speciaal behandelen (standaard)

--preserve-root

op ’/’ niet recursief werken

--reference=RFBSTND

de groep van RFBSTND gebruiken i.p.v. GROEP-waarde

-R, --recursive

bestanden en mappen recursief behandelen

De volgende opties veranderen de wijze van doorlopen van de mappenhiërarchie als optie -R gegeven is. Bij meerdere van deze opties, geldt de laatste.

-H

als een argument op de opdrachtregel een symbolische koppeling naar een map is, dan deze map doorlopen

-L

elke symbolische koppeling naar een map volgen

-P

symbolische koppelingen niet volgen (standaard)

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

VOORBEELDEN

chgrp team /w

Verandert de groep van /w naar "team".

chgrp -hR team /w

Verandert de groep van /w en subbestanden naar "team".

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie en Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

chown(1), chown(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp>;
of lokaal via: info '(coreutils) chgrp invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.