Manpages

JMÉNO

htonl, htons, ntohl, ntohs − konverze pořadí bajtů mezi počítačovým a síťovým

SYNTAXE

#include <netinet/in.h>

unsigned long int htonl(unsigned long int hostlong);

unsigned short int htons(unsigned short int hostshort);

unsigned long int ntohl(unsigned long int netlong);

unsigned short int ntohs(unsigned short int netshort);

POPIS

Funkce htonl() konvertuje long integer hostlong z počítačového pořadí bajtů na síťové.

Funkce htons() konvertuje short integer hostshort z počítačového pořadí bajtů na síťové.

Funkce ntohl() konvertuje long integer netlong ze síťového pořadí bajtů na počítačové.

Funkce ntohs() konvertuje short integer netshort ze síťového pořadí bajtů na počítačové.

Na architektuře i80x86 je počítačové pořadí bajtů little endian (Least Significant Byte), ale síťové pořadí dat je opačné - MSB ( Most Significant Byte).

SPLŇUJE STANDARDY

BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

gethostbyname(3), getservent(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

COMMENTS