Manpages

NÁZEV

wesnoth − Bitva o Wesnoth, tahová fantasy strategická hra

POUŽITÍ

wesnoth [VOLBY] [CESTA_K_DATŮM]

POPIS

Bitva o Wesnoth je tahová fantasy strategická hra.

Poraz všechny vůdce nepřátel použitím vhodně zvolené sestavy jednotek, dbajepřitom na množství zlata a vesnic. Všechny jednotky mají své silné stránky islabiny; cesta k vítězství vede i přes postupné posilování vlastních jednoteka zabránění soupeři v tomtéž. Tak jak jednotky získávají zkušenosti, získávajíi nové schopnosti a stávají se silnějšími. Hraj ve svém rodném jazyce aotestuj si své schopnosti proti silnému počítači nebo se připoj k velkékomunitě hráčů Wesnothu hrajících po síti hry více hráčů. Vytvoř si vlastníjednotky, scénáře a kampaně a poděl se o ně s ostatními.

VOLBY

−−bpp číslo

nastavuje počet bitů na bod. Příklad: −−bpp 32

−−compress <vstupní_soubor> <výstupní_soubor>

komprimuje soubor s uloženou hrou (vstupní_soubor), který je v textovém formátu WML, do binárního tvaru (výstupní_soubor).

−d, −−debug

zobrazuje ladící informace a umožňuje použít rozšiřující volby příkazového módu (více viz. Wiki na http://www.wesnoth.org/).

−−decompress <vstupní_soubor> <výstupní_soubor>

dekomprimuje soubor s uloženou hrou (vstupní_soubor), který je v binárním formátu WML, do textového tvaru (výstupní_soubor).

−f, −−fullscreen

spouští hru v celoobrazovkovém režimu.

−−fps

zobrazuje počet fps, tedy počet zobrazení za sekundu, během hry v rohu obrazovky.

−h, −−help

zobrazuje nápovědu k parametrům příkazové řádky.

−−load soubor_s_hrou

nahraje uloženou hru ze souboru ze standardního adresáře pro uložené hry.

−−log−error="kategorie1,kategorie2,...", −−log−warning="...",
−−log−info="..."

nastavuje úroveň závažnosti, od které se mají vypisovat logovací hlášky projednotlivé kategorie. "all" znamená, že bude vypisováno vše z dané kategorie.−−log−info zobrazuje všechny hlášky, −−log−warning pouze varování a chyby, a −−log−error pouze chyby.

−−multiplayer

spouští hru více hráčů. Níže jsou popsány další volby, které se k této volbě váží.

−−nocache

vypíná cache pro data her.

−−nosound

spustí her bez zvuků a hudby.

−−path

pouze zobrazí cestu k adresáři s daty.

−r, −−resolution XxY

nastavuje rozlišení. Příklad: −r 800x600

−t, −−test

spouští hru v malém testovacím scénáři.

−v, −−version

zobrazí verzi wesnothu.

−w, −−windowed

spustí hry v okně.

−−no−delay

vypustí testování grafiky během startu. Tato volba je automaticky použita použitím −−nogui.

−−exit−at−end

skončí hru při konci scénáře, tedy bez zobrazení okénka s informací ovítězství/prohře, které vyžaduje uživatelskou akci − stisk tlačítka OK. tatovolba se používá při ruzných měřeních.

Volby pro −−multiplayer

Volby s platností pouze pro jednu stranu jsou označeny <strana>. kde <strana>je třeba nahradit za číslo konkrétní strany. Obvykle je to 1 nebo 2, alezáleží to vždy od konkrétního scénáře a od počtu hráčů.
−−algorithm<strana>=hodnota

vybírá nestandardní algoritmus, který bude použit pro umělou inteligenci této strany. Momentálně jsou k dispozici hodnoty: "idle_ai" a "sample_ai".

−−controller<strana>=hodnota

vybírá druh ovládání. Použitelné hodnoty jsou "human" a "ai".

−−era=hodnota

použij tuto volbu pro hraní ve specifické éře místo "Default" éry. Éra jevybrána pomocí svého id. Všechny éry jsou popsány v souboru data/multiplayer.cfg

−−nogui

spouští hru bez GUI. Musí být použito před −−multiplayer pro docílení kýženého efektu.

−−parm<strana>=jméno:hodnota

nastavuje další parametry pro tuto stranu. Jméno a hodnota parametru závisí nahodnotách voleb −−controller a −−algorithm. Mělo by být použito pouze lidmi vyvíjejícími si vlastní umělouinteligenci. Není zdokumentováno.

−−scenario=hodnota

vybírá scénář pro hru více hráčů. Defaultní scénář je "multiplayer_Charge".

−−side<strana>=hodnota

vybírá frakci současné éry pro vybranou stranu. Frakce je vybrána na základě ID. Frakce jsou popsány v souboru data/multiplayer.cfg

−−turns=hodnota

nastavuje počet kol pro vybraný scénář, implicitně je "50".

Příklad na testování vlastního AI:

wesnoth −−multiplayer −−controller2=python_ai −−algorithm2=python_ai −−parm2=python_script:py/my_own_python_ai.py −−side2=Rebels

AUTOŘI

Vytvořil David White <davidnwhite [AT] verizon.net>.
Upravili Nils Kneuper <crazy−ivanovic [AT] gmx.net>, ott <ott [AT] gaon.net> and Soliton <soliton [AT] sonnenkinder.org>.
Tuto manovou stránku původně vytvořil Cyril Bouthors <cyril [AT] bouthors.org>. Překlad Oto ’tapik’ Buchta <tapik [AT] buchtovi.cz>
Navštivte oficiální stránky: http://www.wesnoth.org/ a oficiální české stránky http://www.wesnoth.wz.cz/

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2006 David White <davidnwhite [AT] verizon.net>
Toto je Svobodný Software; je licencován pod licencí GPL verze 2, tak jak jepublikována nadací Free Software Foundation.Tento program je bez záruky; a to i co se týká obchodovatelnosti apoužitelnosti.

VIZ TAKÉ

wesnoth_editor(6), wesnothd(6)

COMMENTS