Manpages

NIMI

vim − Vi IMproved, ohjelmoijan tekstieditori

YLEISKATSAUS

vim [valitsimet] [tiedosto ..]
vim
[valitsimet] -
vim
[valitsimet] −t tagi
vim
[valitsimet] −q [virhetiedosto]

ex
view
gvim gview
rvim rview rgvim rgview

KUVAUS

Vim on tekstieditori, joka on ylöspäin yhteensopiva Vi:n kanssa. Sitä voidaan käyttää muokkaamaan mitä tahansa ASCII-tekstiä. Se on erityisen hyödyllinen ohjelmien muokkauksessa.

Useita parannuksia on tehty verrattuna Vi:hin: usean tason kumous, monta ikkunaa ja puskuria, syntaksin väritys, komentorivimuokkaus, tiedostonimien täydennys, pika-apu, visuaalinen valinta jne. Katso ":help vi_diff", jos tarvitset tiivistelmää Vim:n ja Vi:n eroista.

Vim:ssä löydät apua pika-apujärjestelmästä, komento ":help". Katso ON-LINE HELP kohta alempana.

Useinmiten Vim käynnistetään muokkaamaan yhtä tiedostoa komennolla:

vim tiedosto

Yleisesti Vim käynnistetään komennolla:

vim [valitsimet] [tiedostolista]

Jos tiedostolista puuttuu, editori tekee tyhjän puskurin. Muissa tapauksissa tarkalleen yhtä tapaa seuraavista neljästä voidaan käyttää valitsemaan muokattavat tiedostot.

tiedosto ..

lista tiedostonimistä. Alussa ensimmäisenä annettu tiedosto luetaan puskuriin muokattavaksi. Kursori asetetaan puskurin ensimmäiselle riville. Pääset muokkaamaan muita tiedostoja ":next"-komennolla. Muokataksesi tiedostoa, jonka nimi alkaa viivalla, aloita tiedostolista "--":lla.

-

Tiedosto, joka luetaan vakiosyötteestä. Komennot luetaan vakiovirheestä, jonka pitää olla tty.

-t {tag}

Muokkattava tiedosto ja kursorin paikka riippuu "tag"ista, joka on jonkinlainen hyppy johonkin merkkiin. {tag} etsitään tagitiedostosta, yhteenkuuluva tiedosto tulee tämänhetkiseksi tiedostoksi ja yhteenkuuluvat komennot suoritetaan. Enimmäkseen tämä on käytössä C-ohjelmissa, sillä tässä tapauksessa {tag} voi olla funktion nimi. Vaikutus on, että tiedosto, joka sisältää funktion, tulee tämänhetkiseksi tiedostoksi ja kursori asetetaan funktion alkuun. Katso ":help tag_commands".

-q [virhetiedosto]

Aloita pikakorjausmoodissa. Tiedosto [virhetiedosto] luetaan ja ensimmäinen virhe näytetään. Jos [virhetiedosto] ei ole annettu, tiedostonimi otetaan ’virhetiedosto’-valitsimesta (oletuksena "AztecC.Err" Amigoissa, "errors.vim" muissa järjestelmissä). Seuraaviin virheisiin voidaan hypätä ":cn"-komennolla. Katso ":help quickfix".

Vim käyttäytyy eri tavoin, riippuen komennon nimestä (ohjelman nimi voi olla silti sama).

vim

"Normaali" tapa, kaikki on oletusarvoissansa.

ex

Käynnistyy Ex-tilassa. Mene normaalitilaan ":vi"-komennolla. Voidaan tehdä myös "-e"-parametrilla.

view

Käynnistä ainoastaan lukutilassa. Sinua estetään kirjoittamasta tiedostoon. Sama vaikutus saadaan myös käynnistämällä valitsimen "-R" kanssa.

gvim gview

GUI-versio. Tekee uuden ikkunan. Voidaan myös tehdä "-g"-parametrillä.

rvim rview rgvim rgview

Kuten yllä, mutta muutamin rajoituksin. Ei ole mahdollista käynnistää komentotulkkikomentoja taikka siirtää Vimiä taustalle. Voidaan myös tehdä "-Z"-parametrilla.

OPTIOT

Valitsimet voidaan antaa missä tahansa järjestyksessä, ennen tai jälkeen tiedostonimien. Valitsimet ilman parametriä voidaan muodostaa yhden viivan perään.

+[num]

Ensimmäistä tiedostoa avattaessa kursori siirretään riville "num". Jos "num" puuttuu, kursori siirretään viimeiselle riville.

+/{pat}

Ensimmäisessä tiedostossa kursori asetetaan ensimmäisen {pat}:n esiintymiskohtaan. Katso ":help search_pattern" saadaksesi tietoja mahdollisista hakukuvioista.

+{komento}

-c {komento}

{komento} suoritetaan heti, kun ensimmäinen tiedosto on luettu. {command} tulkitaan kuten Ex-komento. Jos {komento} sisältää välilyöntejä, sen täytyy olla lainausmerkkien ympäröimä (tämä riippuu käytettävästä komentotulkista). Esimerkki: Vim "+set si" main.c
Huomaa: Voit käyttää korkeintaan 10 "+"- tai "-c"-komentoa.

-b

Binääritila. Muutamat valitsimet asetetaan, että binääritiedoston tai suoritettavan ohjelman muokkaaminen olisi mahdollista.

-C

Yhteensopivuus. Asetetaan ’compatible’-valitsin. Tämä laittaa Vim:n toimimaan enimmäkseen Vi:n tavoin, vaikka .vimrc olisikin olemassa.

-d {laite}

Avaa {laite} käytettäväksi päätteenä. Ainoastaan Amigalle. Esimerkki: "−d con:20/30/600/150".

-e

Käynnistää Vim:n Ex-moodissa, aivan kuten "ex"-ohjelma.

-f

Edustalle. GUI-versiolle: Vim ei haaraudu tai mene taustalle komentotulkista, jossa se käynnistettiin. Amigoissa: Vim ei uudelleenkäynnisty avatakseen uutta ikkunaa. Tätä valitsinta pitäisi käyttää, kun Vim on käynnistetty ohjelmasta, joka odottaa muokkauksen lopetusta ennen (esim. mail). Amigassa komennot ":sh" ja ":!" eivät toimi.

-F

Jos Vim on käännetty FKMAP-tuella oikealta-vasemmalle-kirjoitettujen tiedostojen muokkaukseen ja Farsi-näppäimistöasettelulla, tämä valitsin käynnistää Vim:n Farsitilassa, siis ’fkmap’ ja ’rightleft’ on asetettuja. Muulloin tulostetaan virheilmoitus ja Vim keskeyttää.

-g

Jos Vim on käännetty GUI-tuella, tämä valitsin lisää GUIn. Jos GUI-tukea ei ole käännetty mukaan, virheilmoitus annetaan ja Vim keskeyttää.

-h

Antaa lyhyen ohjeen komentoriviparametreistä ja -valitsimista. Sen jälkeen Vim:stä poistutaan.

-H

Jos Vim on käännetty RIGHTLEFT-tuella, oikealta-vasemmalle-kirjoitettujen tiedostojen tuella ja heprealaisella näppäimistöasettelulla, tämä valitsin käynnistää Vim:n heprealaistilassa, siis ’hkmap’ ja ’rightleft’ asetetaan. Muulloin tulostetaan virheilmoitus ja Vim keskeyttää.

-i {viminfo}

Kun viminfo-tiedoston käyttö on päällä, tämä valitsin asettaa käytettävän tiedostonimen oletuksena olevan "~/.viminfo"-tiedoston tilalle. Tätä voidaan käyttää ohittamaan .viminfo-tiedoston käyttö antamalla nimeksi "NONE".

-L

Sama kuin -r.

-l

Lisp-moodi. Asettaa ’lisp’- ja ’showmatch’-valitsimet päälle.

-N

Epäyhteensopivuusmoodi. Nollaa ’compatible’-valitsimen. Tämä tekee Vim:stä" hiukan paremman, mutta vähemmän Vi-yhteensopivan, vaikka .vimrc tiedosto ei olisikaan olemassa

-n

Heittovaihtotiedostoa ei käytetä. Palautus kaatumisen jälkeen on mahdotonta. Kätevä, jos haluat muokata tiedostoa, joka sijaitsee hitaalla medialla (vaikkapa levyke). Voit myös käyttää komentoa ":set uc=0". Voidaan palauttaa komennolla ":set uc=200".

-o[N]

Avaa N ikkunaa. Kun N on annettu, avataan yksi ikkuna jokaiselle tiedostolle.

-R

Ainoastaan-luku-moodi. Voit edelleen muokata puskuria, mutta sinua estetään äkkinäisesti ylikirjoittamasta tiedostoa. Jos haluat ylikirjoittaa tiedoston, lisää huutomerkki Ex-komentoon, ":w!". Valitsimesta -R seuraa myös valitsin -n (katso alla). Katso ":help ’readonly’".

-r

Listaa heittovaihtotiedostot palautustilastojen kanssa.

-r {tiedosto}

Palautustila. Heittovaihtotiedostoa käytetään palauttamaan keskeytynyt muokkausistunto. Heittovaihtotiedosto on tiedosto, jonka tiedostonimen perään on lisätty ".swp". Katso ":help recovery".

-s

Hiljainen tila. Ainoastaan, kun käynnistetty "Ex":nä tai, kun "-e"-parametri annettiin ennen "-s"-parametria.

-s {skripti}

Skriptitiedosto {skripti} luetaan. Tiedostossa olevat merkit tulkitaan aivan kuin olisit kirjoittanut ne. Sama voidaan tehdä komennolla ":source! {skripti}". Jos tiedoston loppu saavutetaan ennen kuin editori suljetaan, lisää merkkejä luetaan näppäimistöltä.

-T {terminal}

Kertoo Vim:lle päätteen nimen, jota käytät. Tätä tarvitaan ainoastaan, kun automaattinen tapa ei toimi. Päätteen pitäisi olla Vim:n tuntema päätetyyppi (builtin) tai termcap- tai terminfo-tiedostossa määritelty.

-u {vimrc}

Käyttää {vimrc}-tiedoston komentoja alustuksiin. Kaikki muut alustukset ohitetaan. Käytä tätä muokataksesi erikoisempia tiedostoja. Voidaan myös ohittaa kaikki alustukset antamalla tiedostonimeksi "NONE". Katso komennolla ":help initialization" vimmissä tarkemmat yksityiskohdat.

-U {gvimrc}

Käytä {gvimrc}-tiedoston komentoja GUI-alustuksiin. Kaikki muut GUI-alustukset ohitetaan. Voidaan myös ohittaa kaikki GUI-alustukset antamalla tiedostonimeksi "NONE". Katso komennolla ":help gui_init" vimmissä tarkemmat yksityiskohdat.

-V

Informatiivinen. Antaa viestejä tiedostoista, jotka ovat lähteenä ja viminfo tiedostoon/tiedostosta kirjoittamisesta ja lukemisesta.

-v

Käynnistää Vim:n Vi-moodissa, kuten ohjelma nimeltä "vi". Tällä on vaikutusta ainoastaan, kun ohjelman nimi on "ex".

-w {scriptout}

Kaikki merkit, jotka kirjoitat tallennetaan tiedostoon {scriptout}, kunnes suljet Vim:n. Tämä on kätevä, jos haluat tehdä skriptitiedoston, jota käytetään "vim -s"-komennolla tai ":source!"-komennolla. Jos {scriptout} tiedosto on jo olemassa, merkit lisätään tiedoston loppuun.

-W {scriptout}

Kuten -w, mutta ennestään olemassa olevat tiedostot ylikirjoitetaan.

-x

Salattu suodatin tiedostojen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Tätä ei ole vielä toteutettu.

-Z

Rajoittunut tila. Toimii kuten ohjelma "r".

--

Tarkoittaa valitsimien loppumista. Parametrit tämän jälkeen käsitellään tiedostoniminä. Tätä voidaan käyttää ’-’:lla alkavien tiedostonimien muokkaamiseen.

AJONAIKAISET OHJEET

Kirjoita ":help" Vim:ssä päästäksesi alkuun. Kirjoita ":help aihe" saadaksesi apua tietystä aiheesta. Esimerkkinä: ":help ZZ" antaa apua "ZZ"-komennosta. Voit käyttää näppäimiä <Tab> ja CTRL-D täydentääksesi aiheita (":help komentorivitäydennys"). Esiintyviä tageja voidaan käyttää hyppäämään paikasta toiseen (jonkinlaisia hypertekstilinkkejä, katso ":help"). Kaikkia ohjetiedostoja voidaan katsoa tällä tavalla, esimerkiksi ":help syntax.txt".

TIEDOSTOT

/usr/doc/vim/*.txt.gz

Vim:n ohjetiedostot. Kirjoita ":help doc-file-list" saadaksesi täydellisen listan.

/usr/doc/vim/tags

Tagitiedostot, joita käytetään etsimään tietoa ohjetiedostoista.

/etc/vimrc

Koko järjestelmää koskevat Vim:n alustukset.

/etc/gvimrc

Koko järjestelmää koskevat gim-alustukset.

/etc/menu.vim

Koko järjestelmää koskevat menualustukset gvimmille.

/usr/lib/vim/syntax/syntax.vim

Koko järjestelmää koskevat kielioppialustukset.

/usr/lib/vim/syntax/*.vim

Kielioppitiedostot useille kielille.

Uudempaa tietoa löytyy VIM:n kotisivulta:
<URL:http://www.vim.org/>;

TEKIJÄ

Suurimman osan Vim:stä on tehnyt Bram Moolenaar, saaden kuitenkin apua muilta. Katso ":help credits".
Vim
perustuu Stevieen, jonka tekijät ovat Tim Thompson, Tony Andrews ja G.R. (Fred) Walter. Alkuperäistä koodia tuskin on yhtään jäljellä.

BUGIT

Todennäköisesti niitä on. Katso "todo"-tiedosto, joka tulee jakelupaketin mukana.

Huomaa, että useat asiat, jotka voivat olla bugeja joidenkin mielestä, ovat todellisuudessa liian tuskaisia toteuttaa kuten Vi:ssä. Ihmiset voivat luulla, että jotkut asiat ovat bugeja, "koska Vi toimii eri tavalla". Heidän pitäisi lukea ajatuksella vi_diff.txt-tiedosto (tai kirjoittaa :help vi_diff.txt Vimmissä). Katso myös ’compatible’ (yhteensopivuus) -valitsinta.

COMMENTS