Manpages

NIMI

updatedb − päivittää tiedostonimet tietokantaan

YLEISKATSAUS

updatedb [optiot]

KUVAUS

Tämä manuaali sivu kertoo komennon updatedb GNU-versiosta, joka päivittää tiedostonimet tietokantaan, jota käyttää GNU-komento locate. Tietokannassa on lista tiedostonimistä ja niiden paikasta hakemistorakenteessa sillä hetkellä, kun tietokantatiedosto on viimeksi päivitetty. Tietokannan oletustiedostonimi määritetään asennettaessa locate ja updatedb sekä niiden asetuksia määritettäessä. Tietokannan ja hakemistopuun päivitystaajuuden määrittää se, kuinka usein updatedb suoritetaan ja millä asetuksilla.

Verkotetuissa ympäristöissä on usein järkevintä tehdä tietokanta jokaisen tiedostojärjestelmän juureen, sen sisältäessä tiedot kyseisestä tiedostojärjestelmästä. updatedb ajetaan erikseen jokaista tiedostojärjestelmää kohti omalla tiedostopalvelimellaan ja näin estetään tiedostopalvelinta tukkimasta verkkoa. Käyttäjät voivat valita, mitä tietokantaa he käyttävät ajaessaan locate-komentoa käyttäen ympäristömuuttujia tai komentorivioptioita, katso myös locate(1L). Tietokantoja ei voi yhdistää.

Tiedostonimitietokannan rakenne muuttui alkaen GNU find ja locate versiosta 4.0, sallien eri tietojärjestelmien erilaisesta tavujärjestyksestä huolimatta jakaa tiedostonimien tietokantoja. Uusi GNU locate osaa lukea sekä vanhaa että uutta tietokantaformaattia. Kuitenkin vanhat versiot locate ja find komennoista aiheuttavat väärän hakutuloksen, jos käytetään uutta tietokantaformaattia.

OPTIOT

−−localpaths=’polku1 polku2...

Paikalliset tiedostojärjestelmät tietokantaan. Oletus on /.

−−netpaths=’polku1 polku2...

Verkkotiedostojärjestelmät (NFS, AFS, RFS, etc.) tietokantaan. Oletus on: ei talleteta.

−−prunepaths=’polku1 polku2...

Hakemistot, joita ei laiteta tietokantaan, oletuksesta poiketen. Oletuksena on /tmp /usr/tmp /var/tmp /afs.

−−output=tietokantatiedostonimi

Tietokannan tiedostonimi. Oletus riippuu käytetystä järjestelmästä, tyypillisesti se on /usr/local/var/locatedb.

−−netuser=käyttäjä

Käyttäjänimi, jona etsitään verkkotiedostojärjestelmien tiedostonimet (vaihdetaan su(1)-komennolla). Oletus on daemon.

−−old−format

Luodaan tietokanta käyttäen vanhaa formaattia uuden sijasta.

−−version

Tulostaa versiotiedot updatedb-komennosta ja poistuu ohjelmasta.

−−help

Tulostaa ohjeen updatedb-komennosta ja poistuu ohjelmasta.

KATSO MYÖS

find(1L) locate(1L) locatedb(5L) xargs(1L) Finding Files (Katso järjestelmässä Info-ohjelmalla tai tulostettuna).

COMMENTS