Manpages

NAAM

truncate, ftruncate - snoei een bestand terug tot een bepaalde lengte

SAMENVATTING

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

int truncate(const char *pad, off_t lengte);
int ftruncate(int
bi, off_t lengte);

Feature Test Macro Requirements for glibc (see feature_test_macros(7)):

truncate():

_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Sinds glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
|| /* Glibc versies <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

ftruncate():

_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Sinds glibc 2.3.5: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Glibc versies <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

BESCHRIJVING

truncate() en ftruncate() veroorzaken dat het bestand genoemd in pad of verwezen naar door bi teruggesnoeid wordt tot hoogstens lengte bytes in grootte.

Als het bestand eerder groter dan deze maat was zijn de extra gegevens verloren. Als het bestand eerder korter was is het onbepaald of het bestand onveranderd wordt gelaten of wordt verlengd. In het laatste geval leest het toegevoegde deel als genulde bytes ('\0').

The file offset is not changed.

If the size changed, then the st_ctime and st_mtime fields (respectively, time of last status change and time of last modification; see inode(7)) for the file are updated, and the set-user-ID and set-group-ID mode bits may be cleared.

With ftruncate(), the file must be open for writing; with truncate(), the file must be writable.

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

Voor truncate():

EACCES

Zoek toestemming werd geweigerd voor een deel van het pad voorvoegsel, of het genoemde bestand is niet schrijfbaar door de gebruiker. (Zie ook path_resolution(7).)

EFAULT

Het argument pad wijst buiten de toegewezen adres ruimte van het proces.

EFBIG

Het argument lengte is groter dan de maximum bestandsgrootte. (XSI)

EINTR

While blocked waiting to complete, the call was interrupted by a signal handler; see fcntl(2) and signal(7).

EINVAL

Het argument lengte is negatief of groter dan de maximum bestandsgrootte.

EIO

Een In/Uit fout trad op tijdens het bij de tijd brengen van de inode.

EISDIR

Het genoemde bestand is een map.

ELOOP

Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen in het vertalen van de padnaam.

ENAMETOOLONG

Een deel van de padnaam overtreft 255 karakters, of een hele padnaam overtreft 1023 karakters.

ENOENT

Het genoemde bestand bestaat niet.

ENOTDIR

Een deel van het pad-voorvoegsel is geen map.

EPERM

The underlying filesystem does not support extending a file beyond its current size.

EPERM

The operation was prevented by a file seal; see fcntl(2).

EROFS

Het benoemde bestand verblijft op een alleen-lezen bestandsysteem.

ETXTBSY

Het bestand is een uitvoerbaar bestand dat wordt uitgevoerd.

For ftruncate() the same errors apply, but instead of things that can be wrong with path, we now have things that can be wrong with the file descriptor, fd:

EBADF

bi is geen geldige bestandindicator.

EBADF of EINVAL

De bi is niet open voor schrijven.

EINVAL

fd does not reference a regular file or a POSIX shared memory object.

EINVAL of EBADF

The file descriptor fd is not open for writing. POSIX permits, and portable applications should handle, either error for this case. (Linux produces EINVAL.)

VOLDOET AAN

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.4BSD, SVr4 (deze functie aanroepen verschenen voor het eerst in BSD 4.2).

OPMERKINGEN

ftruncate() can also be used to set the size of a POSIX shared memory object; see shm_open(7).

The details in DESCRIPTION are for XSI-compliant systems. For non-XSI-compliant systems, the POSIX standard allows two behaviors for ftruncate() when length exceeds the file length (note that truncate() is not specified at all in such an environment): either returning an error, or extending the file. Like most UNIX implementations, Linux follows the XSI requirement when dealing with native filesystems. However, some nonnative filesystems do not permit truncate() and ftruncate() to be used to extend a file beyond its current length: a notable example on Linux is VFAT.

The original Linux truncate() and ftruncate() system calls were not designed to handle large file offsets. Consequently, Linux 2.4 added truncate64() and ftruncate64() system calls that handle large files. However, these details can be ignored by applications using glibc, whose wrapper functions transparently employ the more recent system calls where they are available.

On some 32-bit architectures, the calling signature for these system calls differ, for the reasons described in syscall(2).

BUGS

A header file bug in glibc 2.12 meant that the minimum value of _POSIX_C_SOURCE required to expose the declaration of ftruncate() was 200809L instead of 200112L. This has been fixed in later glibc versions.

ZIE OOK

truncate(1), open(2), stat(2), path_resolution(7)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.07 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.