Manpages

NAZWA

truncate - zmniejsza lub zwiększa rozmiar pliku do określonego rozmiaru

SKŁADNIA

truncate OPCJA... PLIK...

OPIS

Jeśli podany PLIK nie istnieje, jest tworzony.

If a FILE is larger than the specified size, the extra data is lost. If a FILE is shorter, it is extended and the sparse extended part (hole) reads as zero bytes.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-c
, --no-create

nie tworzy żadnych plików

-o, --io-blocks

traktuje ROZMIAR jako liczbę bloków wejścia/wyjścia, a nie bajtów

-r, --reference=PLIK-WZORC

używa rozmiaru PLIKU-WZORC

-s, --size=ROZMIAR

ustawia lub dopasowuje rozmiar pliku według ROZMIARU bajtów

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

ROZMIAR może zostać również poprzedzony jednym z następujących znaków modyfikujących: + - zwiększ o, - zmniejsz o, < nie więcej niż, > nie mniej niż, / zaokrągl w dół do wielokrotności, % zaokrągl w górę do wielokrotności.

AUTOR

Napisane przez Padraiga Bradyego.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/truncate>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) truncate invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.