Manpages

NAZWA

truncate - zmniejsza lub zwiększa rozmiar pliku do określonego rozmiaru

SKŁADNIA

truncate OPCJA... PLIK...

OPIS

Jeśli podany PLIK nie istnieje, jest tworzony.

Jeśli PLIK jest większy od określonego rozmiaru, nadmiarowe dane są tracone. Jeżeli jest krótszy, jest powiększany, a dodatkowa część (dziura) jest wypełniana bajtami zerowymi.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-c
, --no-create

nie tworzy żadnych plików

-o, --io-blocks

traktuje ROZMIAR jako liczbę bloków wejścia/wyjścia, a nie bajtów

-r, --reference=PLIK-WZORC

używa rozmiaru PLIKU-WZORC

-s, --size=ROZMIAR

ustawia lub dopasowuje rozmiar pliku według ROZMIARU bajtów

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000).

ROZMIAR może zostać również poprzedzony jednym z następujących znaków modyfikujących: + - zwiększ o, - zmniejsz o, < nie więcej niż, > nie mniej niż, / zaokrągl w dół do wielokrotności, % zaokrągl w górę do wielokrotności.

AUTOR

Napisane przez Padraiga Bradyego.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu truncate proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/truncate>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) truncate invocation'

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

COMMENTS