Manpages

NAAM

truncate - shrink or extend the size of a file to the specified size

SAMENVATTING

truncate OPTIE... BESTAND...

BESCHRIJVING

Vergroot of verkleint elk gegeven BESTAND tot de gespecificeerde grootte.

Een BESTAND dat nog niet bestaat wordt aangemaakt.

If a FILE is larger than the specified size, the extra data is lost. If a FILE is shorter, it is extended and the sparse extended part (hole) reads as zero bytes.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-c
, --no-create

geen bestanden aanmaken

-o, --io-blocks

GROOTTE zien als aantal IO-blokken in plaats van bytes

-r, --reference=BESTAND

de grootte van dit BESTAND gebruiken

-s, --size=GROOTTE

deze GROOTTE gebruiken

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

GROOTTE mag ook een voorvoegsel hebben, met de volgende betekenissen: ’+’ vergroten met, ’-’ verkleinen met, ’<’ maximaal, ’>’ minimaal, ’/’ naar beneden afronden op een veelvoud van, ’%’ naar boven afronden op een veelvoud van.

AUTEUR

Geschreven door Padraig Brady.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/truncate>;
of lokaal via: info '(coreutils) truncate invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.