Manpages

NAAM

truncate - shrink or extend the size of a file to the specified size

SAMENVATTING

truncate OPTIE... BESTAND...

BESCHRIJVING

Vergroot of verkleint elk gegeven BESTAND tot de gespecificeerde grootte.

Een BESTAND dat nog niet bestaat wordt aangemaakt.

Als een BESTAND groter is dan de gespecificeerde grootte, dan gaan de extra gegevens verloren. Als een BESTAND kleiner is, dan wordt het uitgebreid en het "toegevoegde" deel (een gat) leest als nul-bytes.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-c
, --no-create

geen bestanden aanmaken

-o, --io-blocks

GROOTTE zien als aantal IO-blokken in plaats van bytes

-r, --reference=BESTAND

de grootte van dit BESTAND gebruiken

-s, --size=GROOTTE

deze GROOTTE gebruiken

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

GROOTTE is een geheel getal met een optionele eenheid (bijv. 10K is 10*1024). Mogelijke eenheden zijn: K, M, G, T, P, E, Z, Y (machten van 1024) of KB, MB, ... (machten van 1000). Bijvoorbeeld: 10MB is 10*1000*1000.

GROOTTE mag ook een voorvoegsel hebben, met de volgende betekenissen: ’+’ vergroten met, ’-’ verkleinen met, ’<’ maximaal, ’>’ minimaal, ’/’ naar beneden afronden op een veelvoud van, ’%’ naar boven afronden op een veelvoud van.

AUTEUR

Geschreven door Padraig Brady.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld vertaalfouten in truncate op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/truncate>;
of lokaal via: info '(coreutils) truncate invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS