Manpages

NAAM

tr - translate or delete characters

SAMENVATTING

tr [OPTIE]... SET1 [SET2]

BESCHRIJVING

Zet tekens van standaardinvoer om, drukt ze samen of verwijdert ze,en schrijft het resultaat naar standaarduitvoer.
-c
, -C, --complement

het complement van SET1 gebruiken

-d, --delete

tekens in SET1 verwijderen, niet omzetten

-s, --squeeze-repeats

herhalingen van een teken uit SET1 vervangen door slechts één zo’n teken

-t, --truncate-set1

SET1 eerst afkappen tot de lengte van SET2

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

SETs worden gegeven als tekenreeksen. De meeste tekens representeren zichzelf. Begrepen codes zijn:

\NNN

het teken met ASCII-code NNN (octaal, 1 tot 3 cijfers)

\\

een backslash

\a

geluidssignaal

\b

backspace

\f

nieuwe pagina (FF-teken)

\n

nieuwe regel (LF-teken)

\r

naar begin van regel (CR-teken)

\t

horizontale tab

\v

verticale tab

TEKEN1-TEKEN2

alle tekens van TEKEN1 t/m TEKEN2 in oplopende volgorde

[TEKEN*]

in SET2: kopieën van TEKEN tot de lengte van SET1

[CHAR*AANTAL]

een specifiek aantal kopieën van TEKEN; AANTAL is octaal als het begint met 0

[:alnum:]

alle letters en cijfers

[:alpha:]

alle letters

[:blank:]

alle horizontale witruimte

[:cntrl:]

alle stuurtekens

[:digit:]

alle cijfers

[:graph:]

alle afdrukbare tekens, exclusief de spatie

[:lower:]

alle kleine letters

[:print:]

alle afdrukbare tekens, inclusief spatie

[:punct:]

alle interpunctietekens

[:space:]

alle horizontale en verticale witruimte

[:upper:]

alle hoofdletters

[:xdigit:]

alle hexadecimale tekens

[=TEKEN=]

alle tekens die equivalent zijn aan TEKEN

Omzetting treedt op als -d niet gegeven is en zowel SET1 als SET2 gegeven zijn. Optie -t mag alleen gebruikt worden bij omzetten. SET2 wordt vergroot tot de lengte van SET1 door het laatste teken te herhalen; te veel tekens in SET2 worden genegeerd. Alleen [:lower:] en [:upper:] worden gegarandeerd uitgebreid in oplopende volgorde; bij omzetten kunnen zij alleen in paren gebruikt worden voor omzetting van hoofd- in kleine letters of omgekeerd. Optie -s gebruikt de laatst opgegeven set, en het samendrukken gebeurtna omzetting of verwijdering.

AUTEUR

Geschreven door Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tr>;
of lokaal via: info '(coreutils) tr invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.