Manpages

NÉV

touch − fájl időbélyegének megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

touch [−acm][−r ref_fájl|−t idő] [−−] fájl...

Elavulófélben levő verzió:
touch [−acm][
ronda_idő] fájl...

GNU verzió:
touch [−acfm] [−r
fájl] [−t decim_idő] [−d idő] [−−time={atime,access,use,mtime,modify}] [−−date=idő] [−−reference=fájl] [−−no−create] [−−help] [−−version] [−−] fájl...

LEÍRÁS

A touch megváltoztatja minden megadott fájl utolsó elérésének és/vagy utolsó módosításának idejét. Ezek az időbélyegek az aktuális időre változnak, hacsak nem adtuk meg az −r opciót, ez esetben ugyanis a megadott ref_fájl időbélyegét kapja meg a fájl, illetve ha a −t opciót adtuk meg, akkor az időbélyeg a időben megadott időre változik. Mindkét idő változik, ha az −a és a −m opciókat egyaránt megadtuk, vagy egyiket sem adtuk meg. Csak az utolsó elérés illetve az utolsó módosítás ideje változik, ha az −a illetve a −m opciókat egymagukban adjuk meg. Ha a fájl nem létezik, a touch létrehozza (üres fájlként, 0666 jogusultságokkal, amelyeket az umask módosíthat), kivéve ha a −c opciót is megadtuk.

POSIX OPCIÓK

−a

A fájl utolsó elérésének idejét változtatja.

−c

Nem hozza létre a fájlt.

−m

A fájl utolsó módosításának idejét változtatja.

−r ref_fájl

A ref_fájl időbélyegeit használja az időbélyegek új értékeinek beállításához.

−t idő

A megadott időt használja az időbélyegek új értékeinek beállításához. Az argumentum egy decimális szám, a következő formában:

[[CC]YY]MMDDhhmm[.SS]
ahol CC a századot, YY az évet, MM a hónapot, DD a napot, hh az órát, mm a percet és SS a másodpercet jelenti. Ha nem adjuk meg a századot, akkor a CCYY évet veszi a program figyelembe, ahol 1969 < CCYY < 2068. Ha nem adjuk meg a YY évet, akkor az aktuális év lesz az idő év része. Ha nem adjuk meg az SS-t, akkor az értéke 0 lesz. Az SS értékét a 0-61 tartományból választhatjuk, így lehetőség van a szökőmásodpercek megadására. A program TZ környezeti változóban megadott időzónában fogja a megadott időt venni. Hibát okoz, ha az idő 1970. január 1. előtti.

−−

Lezárja az opciók listáját.

POSIX RÉSZLETEK

A hívás második formájának megvan az a hátránya, hogy van némi értelmezési probléma akörül, hogy az ronda_idő idő- vagy fájlargumentum. A program akkor tekinteni időnek, ha sem az −r sem a −t opciók nincsenek megadva, legalább két argumentum van, és az első argumentum nyolc- vagy tízjegyű decimális szám. Az ronda_idő formátuma MMDDhhmm[yy], ahol az yy 69 és 99 közé eshet, és az 1969-1999 éveket jelöli. Ha nem adjuk meg a yy-t, akkor az aktuális évet veszi a program. Ez a formátum elavult.

GNU RÉSZLETEK

Ha az első fájl érvényes argumentuma lehet a −t opciónak, és nem adtunk meg időbélyeget a −d, az −r illetve a −t opciók egyikéhez sem, és a ’−−’ argumentumot sem adtuk meg, akkor ezt az argumentumot időnek fogja értelmezni a program, nem fájlnévnek.

Ha valaki az utolsó elérés és az utolsó módosítás idejét egyaránt az aktuális időre szeretné változtatni, a touch olyan fájlok időbélyegét is képes megváltoztatni, amelyek nincsenek az adott felhasználó birtokában, de van rá írási joga. Egyébként a felhasználónak kell birtokolnia a fájlokat.

GNU OPCIÓK

−a, −−time=atime, −−time=access, −−time=use

Csak az utolsó elérés idejét változtatja meg.

−c, −−no−create

Nem hozza létre a fájlokat, ha nem léteznek.

−d, −−date=idő

Az idő argumentumot használja az aktuális idő helyett. Ebben lehetnek hónapnevek, időzóna, ’am= vagy ’pm’, stb.

−f

Figyelmen kívül hagyja, csak a touch(1) BSD verziójával való kompatibilitás miatt van implementálva.

−m, −−time=mtime, −−time=modify

Csak az utolsó módosítás idejét változtatja meg.

−r fájl, −−reference=fájl

Az megadott fájl időbélyegeit használja az aktuális idő helyett.

−t decim_idő

Itt a decim_idő formátuma MMDDhhmm[[CC]YY][.ss] Az argumentumban megadott időt (hónap, nap, óra, perc, elhagyható század és év, elhagyható másodperc) használja az aktuális idő helyett. Jegyezzük meg, hogy ez a formátum megsérti a POSIX előírásait.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

−−help

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

−−version

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

−−

Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

A program TZ környezeti változó segítségével értelmezi az expliciten megadott időket. A LANG, az LC_ALL, az LC_CTYPE és az LC_MESSAGES környezeti változókat a szokásos módon veszi figyelembe.

MEGFELELÉS

A POSIX 1003.2 eltérően írja le a −t opció argumentumának szintaxisát, mint ahogy a GNU implementációban használatos.

PÉLDA A HASZNÁLATRA

A ’touch foo’ parancs létrehozza a foo fájlt, ha az még nem létezett, és az utolsó módosítás idejét az aktuális időre állítja. Ez gyakran használatos a make program tevékenységének irányítására.

MEGJEGYZÉS

Ez a kézikönyvoldal azt az touch programot dokumentálja, amelyik a fileutils-4.0 csomagban található. Más verziók működése kissé különbözhet. A javításokat és kiegészítéseket elküldhetjük a aeb [AT] cwi.nl címre (angolul). A programban felfedezett hibákat a fileutils-bugs [AT] gnu.edu címen lehet bejelenteni (angolul).

MAGYAR FORDÍTÁS

Tímár András <timar_a [AT] freemail.hu>

COMMENTS