Manpages

JMÉNO

touch − mění časové údaje souborů

POUŽITÍ

touch [VOLBA]... SOUBOR...

POPIS

Změní zadaným SOUBORům datum a čas posledního přístupu a poslední změny na aktuální čas.

SOUBORy, které neexistují, budou vytvořeny jako prázdné.

Pokud je jako SOUBOR zadán řetězec ’−’, jsou změněny časové údaje souboru, který je asociovaný se standardním výstupem.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

−a

změní pouze čas posledního přístupu

−c, −−no−create

nebude vytvářet neexistující soubory

−d, −−date=ŘETĚZEC

použije zadaný ŘETĚZEC místo aktuálního času

−f

(ignorováno)

−m

změní pouze čas poslední změny

−r, −−reference=SOUBOR

místo aktuálního času použije časové údaje zadaného souboru

−t ZNAČKA

místo aktuálního času použije [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]

−−time=ÚDAJ

změní určený ÚDAJ: access, atime nebo use je ekvivalentní k −a; modify nebo mtime je ekvivalentní k −m

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Všimněte si, že volby −d a −t používají odlišné formáty data a času.

ŘETĚZEC PRO DATUM

ŘETĚZEC v −−date=ŘETĚZEC je lidmi čitelný řetězec s velmi volným formátem, jako např. "29 Feb 2004 16:21:42 −0800" nebo "2004−02−29 16:21:42" nebo dokonce "next Thursday". Řetězec může obsahovat položky označující datum, časovou zónu, relativní čas, relativní datum a čísla. Prázdný řetězec značí začátek dne. Formát je ve skutečnosti daleko komplexnější a je podrobně popsán v dokumentaci info.

AUTOR

Napsal Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie a Randy Smith.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro touch je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a touch, měl by příkaz

info coreutils ’touch invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS