Manpages

NAAM

time − krijg de tijd in seconden

OVERZICHT

#include <time.h>

time_t time(time_t *t);

BESCHRIJVING

time geeft de tijd terug sinds het Epoch (00:00:00 GMT, Januari 1, 1970), gemeten in seconden.

Als t ongelijk-NULL is, dan wordt de terugkeer-waarde ook opgeborgen in het geheugen waarnaar gewezen wordt door t.

EIND WAARDE

Bij success wordt de waarde van de tijd in seconden sinds het Epoch teruggegeven. Bij falen wordt ((time_t)−1) teruggegeven en errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

EFAULT

t wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.

OPMERKINGEN

POSIX.1 bepaald seconden sinds het Epoch als een waarde die geïnterpreteerd moet worden als het aantal seconden tussen een bepaalde tijd en het Epoch, volgens een formule voor de omzetting: gelijk aan die van GMT, tot aan een omzetting op de naïeve basis dat schrikkel seconden genegeerd worden en alle jaren deelbaar door 4 schrikkeljaren zijn. Deze waarde is ongelijk aan het feitelijke aantal seconden tussen de tijd en het Epoch door schrikkel-seconden en omdat van klokken niet geëist wordt dat ze een standaard volgen. De bedoeling is dat de uitleg van: de secondes sinds het Epoch -waardes, gelijkblijvend is. zie POSIX.1 Annex B 2.2.2 voor verdere redevoeringen.

VOLDOET AAN

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
Onder BSD 4.3 is deze aanroep verouderd; gettimeofday(2) moet nu gebruikt worden. POSIX beschrijft geen enkele fouttoestand.

ZIE

ctime(3), date(1), ftime(3), gettimeofday(2)

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.

Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: time.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $