Manpages

NAZWA

test - sprawdza typy plików i porównuje wartości

SKŁADNIA

test EXPRESSION

[ EXPRESSION ]
[ ]"
[
OPTION

OPIS

Kod zakończenia jest zależny od WYRAŻENIA.

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeżeli WYRAŻENIE zostanie pominięte, zwracany jest fałsz. W przeciwnym wypadku WYRAŻENIE jest prawdziwe lub fałszywe i ustawia kod zakończenia. Poniższe wyrażenia są prawdziwe, jeśli zostanie spełniony wypisany warunek:
(
WYRAŻENIE )

WYRAŻENIE jest prawdziwe

! WYRAŻENIE

WYRAŻENIE jest fałszywe

WYRAŻENIE1 -a WYRAŻENIE2

WYRAŻENIE1 oraz WYRAŻENIE2 są prawdziwe

WYRAŻENIE1 -o WYRAŻENIE2

WYRAŻENIE1 lub WYRAŻENIE2 jest prawdziwe

-n ŁAŃCUCH

długość ŁAŃCUCHA jest różna od zera

ŁAŃCUCH

równoważne -n ŁAŃCUCH

-z ŁAŃCUCH

długość ŁAŃCUCHA wynosi zero

ŁAŃCUCH1 = ŁAŃCUCH2

łańcuchy są jednakowe

ŁAŃCUCH1 != ŁAŃCUCH2

łańcuchy nie są jednakowe

LICZBA-CAŁKOWITA1 -eq LICZBA-CAŁKOWITA2

LICZBA-CAŁKOWITA1 jest równa LICZBIE-CAŁKOWITEJ2

LICZBA-CAŁKOWITA1 -ge LICZBA-CAŁKOWITA2

LICZBA-CAŁKOWITA1 jest większa lub równa LICZBIE-CAŁKOWITEJ2

LICZBA-CAŁKOWITA1 -gt LICZBA-CAŁKOWITA2

LICZBA-CAŁKOWITA1 jest większa od LICZBY-CAŁKOWITEJ2

LICZBA-CAŁKOWITA1 -le LICZBA-CAŁKOWITA2

LICZBA-CAŁKOWITA1 jest mniejsza lub równa LICZBIE-CAŁKOWITEJ2

LICZBA-CAŁKOWITA1 -lt LICZBA-CAŁKOWITA2

LICZBA-CAŁKOWITA1 jest mniejsza od LICZBY-CAŁKOWITEJ2

LICZBA-CAŁKOWITA1 -ne LICZBA-CAŁKOWITA2

LICZBA-CAŁKOWITA1 nie jest równa LICZBIE-CAŁKOWITEJ2

PLIK1 -ef PLIK2

PLIK1 i PLIK2 mają te same numery urządzeń i i-węzłów

PLIK1 -nt PLIK2

PLIK1 jest nowszy (według daty modyfikacji) niż PLIK2

PLIK1 -ot PLIK2

PLIK1 jest starszy niż PLIK2

-b PLIK

PLIK istnieje i jest urządzeniem blokowym

-c PLIK

PLIK istnieje i jest urządzeniem znakowym

-d PLIK

PLIK istnieje i jest katalogiem

-e PLIK

PLIK istnieje

-f PLIK

PLIK istnieje i jest zwykłym plikiem

-g PLIK

PLIK istnieje i ma ustawiony SGID

-G PLIK

PLIK istnieje i należy do grupy o numerze równym efektywnemu GID

-h PLIK

PLIK istnieje i jest dowiązaniem symbolicznym (równoważne -L)

-k PLIK

PLIK istnieje i ma ustawiony tzw. lepki bit

-L PLIK

PLIK istnieje i jest dowiązaniem symbolicznym (równoważne -h)

-N FILE

FILE exists and has been modified since it was last read

-O PLIK

PLIK istnieje i należy do użytkownika o numerze równym efektywnemu UID

-p PLIK

PLIK istnieje i jest potokiem nazwanym

-r PLIK

PLIK istnieje i ma przyznane prawo odczytu

-s PLIK

PLIK istnieje i ma rozmiar większy od zera

-S PLIK

PLIK istnieje i jest gniazdem

-t DESKRYPTOR

DESKRYPTOR pliku jest otwarty na terminalu

-u PLIK

PLIK istnieje i ma ustawiony SUID

-w PLIK

PLIK istnieje i ma przyznane prawo zapisu

-x PLIK

PLIK istnieje i ma przyznane prawo wykonywania (lub przeszukiwania)

Z wyjątkiem opcji -h i -L wszystkie testy związane z PLIKAMI rozwiązują dowiązania symboliczne. Proszę zwrócić uwagę, że nawiasy muszą być cytowane (np. odwrotnym ukośnikiem), aby uniknąć zinterpretowania przez powłokę. LICZBA-CAŁKOWITA może wynosić również -l ŁAŃCUCH; zostanie wówczas wzięta pod uwagę długość ŁAŃCUCHA.

NOTE: Binary -a and -o are inherently ambiguous. Use ’test EXPR1 && test EXPR2’ or ’test EXPR1 || test EXPR2’ instead.

UWAGA: [ przyjmuje opcje --help i --version, ale test już nie. Program test traktuje te opcje jak każdy inny, niepusty ŁAŃCUCH.

UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję test i/lub [, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env test ... lub env [ ....

AUTOR

Napisane przez Kevina Braunsdorfa i Matthew Bradburna.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/[>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) test invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow [AT] tempac.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.