Manpages

JMÉNO

test − testuje soubory a porovnává hodnoty

POUŽITÍ

test VÝRAZ
test

[ VÝRAZ ]
[
]
[
VOLBA

POPIS

Skončí s návratovou hodnotou podle výsledku VÝRAZu.

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Chybějící VÝRAZ je interpretován jako nepravda. VÝRAZ je pravda nebo nepravda a určuje návratovou hodnotu. Je to jeden z:
( VÝRAZ )

VÝRAZ je pravda

! VÝRAZ

VÝRAZ je nepravda

VÝRAZ1 −a VÝRAZ2

VÝRAZ1 i VÝRAZ2 jsou pravdivé

VÝRAZ1 −o VÝRAZ2

VÝRAZ1 nebo VÝRAZ2 je pravdivý

−n ŘETĚZEC

délka ŘETĚZCE je nenulová

ŘETĚZEC

stejné jako −n ŘETĚZEC

−z ŘETĚZEC

délka ŘETĚZCE je nula

ŘETĚZEC1 = ŘETĚZEC2

řetězce jsou totožné

ŘETĚZEC1 != ŘETĚZEC2

řetězce nejsou totožné

INTEGER1 −eq INTEGER2

INTEGER1 je roven INTEGER2

INTEGER1 −ge INTEGER2

INTEGER1 je větší než nebo roven INTEGER2

INTEGER1 −gt INTEGER2

INTEGER1 je větší než INTEGER2

INTEGER1 −le INTEGER2

INTEGER1 je menší než nebo roven INTEGER2

INTEGER1 −lt INTEGER2

INTEGER1 je menší než INTEGER2

INTEGER1 −ne INTEGER2

INTEGER1 není roven INTEGER2

SOUBOR1 −ef SOUBOR2

SOUBOR1 a SOUBOR2 jsou na stejném zařízení a mají stejné číslo inode.

SOUBOR1 −nt SOUBOR2

SOUBOR1 je novější (podle času poslední změny) než SOUBOR2

SOUBOR1 −ot SOUBOR2

SOUBOR1 je starší než SOUBOR2

−b SOUBOR

SOUBOR existuje a je to blokový speciální soubor

−c SOUBOR

SOUBOR existuje a je to znakový speciální soubor

−d SOUBOR

SOUBOR existuje a je to adresář

−e SOUBOR

SOUBOR existuje

−f SOUBOR

SOUBOR existuje a je to normální soubor

−g SOUBOR

SOUBOR existuje a je to má právo set−group−id

−g SOUBOR

SOUBOR existuje a je vlastněný efektivním group id

−h SOUBOR

SOUBOR existuje a je to symbolický odkaz (stejné jako −L)

−k SOUBOR

SOUBOR existuje a má nastavený “sticky” bit

−L SOUBOR

SOUBOR existuje a je to symbolický odkaz (stejné jako −h)

−O SOUBOR

SOUBOR existuje a je vlastněný efektivním user ID

−p SOUBOR

SOUBOR existuje a je to pojmenovaná roura (FIFO)

−r SOUBOR

SOUBOR existuje a je čitelný

−s SOUBOR

SOUBOR existuje a a má délku větší než nula

−s SOUBOR

SOUBOR existuje a je to soket

−t FD

file descriptor FD je otevřený na terminál

−u SOUBOR

SOUBOR existuje a má nastaven set−user−id bit

−w SOUBOR

SOUBOR existuje a je zapisovatelný

−x SOUBOR

SOUBOR existuje a je proveditelný

S výjimkou −h a −L všechny testy vztahující se na SOUBOR dereferencují symbolické odkazy. Kulaté závorky musejí být v shellech escapovány (např. zpětnými lomítky). INTEGER může být také −l ŘETĚZEC, což je vyhodnoceno jako délka ŘETĚZCE.

POZN: [ respektuje parametry −−help a −−version, ale test nikoliv. test považuje tyto parametry za neprázdné řetězce.

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu test a/nebo [, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

Napsal Kevin Braunsdorf a Matthew Bradburn.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro test je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a test, měl by příkaz

info coreutils ’test invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.