Manpages

NÉV

test − fájltípust ellenőriz és értékeket hasonlít össze

ÁTTEKINTÉS

test [kifejezés]
test
{−−help,−−version}

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyvoldal a test GNU változatát dokumentálja.

Megjegyzendő, hogy a legtöbb parancsértelmezőnek van beépített parancsa azonos névvel és hasonló funkciókkal.

A test program egy állapottal (status) tér vissza, amely lehet 0 (igaz) vagy 1 (hamis) az kifejezés logikai értékétől függően. A kifejezések lehetnek egy- vagy kétváltozósak (unary, binary). Az egyváltozós kifejezések többnyire egy fájl állapotát vizsgálják. De vannak ezen kívül string operátorok és numerikus összehasonlító operátorok is.
−b
fájl

Igaz ha a fájl létezik és blokkos speciális fájl (block special).

−c fájl

Igaz ha a fájl létezik és karakteres speciális fájl (character special).

−d fájl

Igaz ha a fájl létezik és könyvtár.

−e fájl

Igaz ha a fájl létezik.

−f fájl

Igaz ha a fájl létezik és közönséges fájl.

−g fájl

Igaz ha a fájl létezik és set-group-id -s fájl.

−k fájl

Igaz ha a fájl ’’sticky’’ bitje be van állítva.

−L fájl

Igaz ha a fájl létezik és szimbolikus kötés (symbolic link).

−p fájl

Igaz ha a fájl létezik és nevesített csővezeték (named pipe).

−r fájl

Igaz ha a fájl létezik és olvasható.

−s fájl

Igaz ha a fájl létezik és 0-nál nagyobb méretű.

−S fájl

Igaz ha a fájl létezik, és egy socket.

−t [fd]

Igaz ha fd egy terminálon van nyitva. Ha fd -t elhagyjuk, alapértelmezésként az 1 áll helyette, ami a szabványos kimenetre utal.

−u fájl

Igaz ha a fájl létezik és a set-user-id bitje be van állítva.

−w fájl

Igaz ha a fájl létezik és írható.

−x fájl

Igaz ha a fájl létezik és végrehajtható.

−O fájl

Igaz ha a fájl létezik és az aktuális felhasználó tulajdonában van.

−G fájl

Igaz ha a fájl létezik és az aktuális csoport tulajdonában van.

file1nt file2

Igaz ha file1 újabb (a módosítási időt tekintve), mint file2.

file1ot file2

Igaz ha file1 régebbi, mint file2.

file1 −ef file2

Igaz ha file1 és file2 -nek azonos eszköz- és inode-számuk van.

−z string

Igaz ha a string 0 hosszúságú.

−n string

string

Igaz ha a string nem 0 hosszúságú.

string1 = string2

Igaz ha a stringek megegyeznek.

string1 != string2

Igaz ha a stringek nem egyeznek meg.

! expr

Igaz ha expr hamis.

expr1a expr2

Igaz ha expr1 és expr2 is igaz. (Logikai ’és’.)

expr1o expr2

Igaz ha expr1 vagy expr2 igaz. (Logikai ’vagy’.)

arg1 OP arg2

OP valamelyik a következőkből: −eq, −ne, −lt, −le, −gt, −ge. Ezek az aritmetikai operátorok igaz értéket adnak, ha arg1 rendre egyenlő, nem egyenlő, kisebb mint, kisebb vagy egyenlő, nagyobb mint, nagyobb vagy egyenlő mint arg2. arg1 és arg2 pozitív vagy negatív egész kell legyen, vagy pedig a −l string seciális kifejezés, amely a string hosszát jelenti.

OPCIÓK

Amikor a GNU test pontosan egy argumentumot kap, a következő opciókat ismeri fel:

−−help

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

−−version

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha [AT] rs1.hu>