Manpages

NÉV

telnet — felhasználói felület a TELNET protokollhoz

ÁTTEKINTÉS

telnet [−8ELadr] [−S tos] [−e escapekar] [−l felhasználó] [−n tracefile] [

host [port] ]

LEÍRÁS

A telnet parancs egy másik számítógéppel történő interktív kommunikációra használatos a TELNET protokoll felhasználásával. A telnet parancs módban indul, ahol kiír egy telnet promptot ("telnet> "). Ha a telnet host argumentum megadásával lett indítva, értelemszerűen végrehajt egy open parancsot; lásd az alábbi leírásban.

Opciók:

−8

8-bites üzemelést kér. Ez azt eredméyezi, hogy a TELNET BINARY opciót próbálja használni kimeneten és bemeneten is. Alapétrelmezésben a telnet nem tiszta 8-bites.

−E

Letíltja az escape karakter működését; azaz ’’no character’’-re állítja az escape karaktert.

−L

A kimeneten 8-bites adatforgalmat határoz meg. Ez azt okozza, hogy a TELNET BINARY lehetőség csak a kimeneten fog működni.

−a

Megpróbál automatikusan bejelentkezni. Jelenleg, ha a távoli rendszer támogatja elküldi a felhasználó nevet az ENVIRON opció USER változóján keresztül. A felhasználónév megszerzése a getlogin(3). segítségével történik.

−d

Beállitja a debug kapcsoló kezdeti értékét IGAZ-ra. (TRUE)

−r

Rlogin(1) -t emulál. Ebben a módban, az alapértelmezett escape karaktar egy tilde. Az escape karakter értelmezése is magváltozik: a ponttal követett escape karakter azt eredményezi, hogy a telnet megszakítja kapcsolatát a távoli géppel. A pont helyett egy ^Z felfüggeszti a telnet−et, és egy ^] (az alapértelmezett telnet escape karakter) normál telnet promptot eredményez. Ezen kódok csak a sor elején kerülnek elfogadásra.

−S tos

Beállítja az IP type-of-service (IP szolgáltatás típusa) opciót a telnet kapcsolathoz a tos értéknek megfelelően.

−e escapechar

Beállítja az escape karaktert az escapechar értékre. Ha nincs megadva karakter, akkor nem lesz használva escape karakter. Az escape karakter bevitele kapcsolat alatt azt eredményezi, hogy a telnet parancsmódba vált.

−l felhasználó

Ahhoz, hogy az általad meghatározott felhasználói néven jelentkezz be a távoli számítógépre add meg a felhasználó opciót. Ez úgy kerül végrehajtásra, hogy a megadott felhasználó nevet küldi el mint USER környezeti változót, így ehhez szükséges, hogy a távoli rendszer támogasa a TELNET ENVIRON opciót. Ez az opció magába foglalja az −a opciót, és az open paranccsal együtt is használható.

−n tracefile

Megnyitja a tracefile állományt, hogy rögzítse a trace (nyomkövetési) információkat. Lásd a set tracefile parancsot alább.

host

Itt adhatod meg azt a host nevet (számítógépet) melyhez a hálózaton keresztül kapcsolódni kívánsz.

port

Itt adhatod meg azt a port számot, vagy szolgáltatás nevet, melyhez kapcsolódni akarsz. Ha nem adsz meg semmit, akkor a telnet port (23) kerül felhasználásra.

Protokoll:

Ahányszor egy kapcsolat megnyitásra kerül a telnet meg fogja próbálni engedélyezni a TELNET LINEMODE opciót. Ha ez nem sikerül, akkor a telnet vissza fog térni a két beviteli mód egyikébe: vagy a ’’character at a time’’ vagy a ’’old line by line’’ módba. Attól függően, hogy a távoli rendszer melyiket támogatja.

Amikor a LINEMODE engedélyezett akkor a karakterek feldolgozása a helyi rendszeren történik, a távoli rendszer vezérlése alatt. Amikor a bemenet szerkesztés vagy a helyi visszhang le van tiltva, a távoli rendszer fogja továbbítani az információt. A távoli gép továbbítani fogja bármely speciális karakter változását is, így az a helyi rendszerre is képes hatni.

’’character at a time’’ módban, a legtöbb begépelt szöveg azonnal elküldődik a távoli géphez feldolgozásra.

Az ’’old line by line’’ módban, az összes szöveg helyileg lesz visszhangozva, és (természetszerűen) csak a befejezett sorokat küldi a távoli gépnek. A ’’local echo character’’ (kezdetben ’’^E’’) használható a helyi visszhang ki illetve be kapcsolására (ez főleg arra használatos, hogy a beírt jelszó ne kerüljön visszhangozásra).

Ha a LINEMODE opció engedélyezve van, vagy ha a localchars kapcsoló értéke TRUE (IGAZ) (az ’’old line by line’’−hoz tartózó alapértelmezés; lásd később), a felhasználó quit, intr, és flush karakterjei helyileg lesznek elfogva (feldolgozva), és TELNET protokoll szekvenciaként kerülnek elküldésre a távoli gépnek. Ha a LINEMODE valaha is engedélyzve volt, akkor a felhasználó susp és eof szintén TELNET protokoll szekvenciaként lesznek elküldve, és a quit mint TELNET ABORT (TELNET MEGSZAKÍTÁS) kerül elküldésre a BREAK helyett. Vannak opciók (lásd toggle autoflush és toggle autosynch alatt) melyek azt okozzák, hogy ez a tevékenység kiteszi a következő kimentetet a terminálra (amíg a távoli gép nyugtázza a TELNET szekvenciát) és kiüríti az előző terminál benenetet (a quit és az intr esetében) .

Parancsok:

A következő telnet parancsok állnak rendelkezésre. Az egyedi prefixek rövidítésként értendők.

auth argumentum ...

Az auth parancs vezérli a TELNET AUTHENTICATE (TELNET HITELESITÉS) protokollt. Ha a telnet hitelesítés nélkül lett lefordítva, akkor az auth parancs nincs támogatva. Az érvényes argumentumok a következők:

disable típus

Letiltja a meghatározott típusú hitelesítést. A rendelkezésre álló típusok listáját az auth disable ? parancs használatával kaphatod meg.

enable típus

Engedélyezi a meghatározott típusú hitelesítést. A rendelkezésre álló típusok listáját a auth enable ? parancs kidásával kaphatod meg.

status

Kilistázza a különböző tíusú hitelesítések aktuális állapotát.

Figyelem! A telnet jelenlegi verziója nem támogatja a hitelesítést.

close

Bezárja a távoli géppel való kapcsolatot, ha van, és visszatér parancs módba.

display argumentum ...

Kijelzi az összes, vagy néhány set és toggle (vagyis a kapcsolók) értékét (lásd alább).

encrypt argumentum ...

Az encrypt parancs vezérli a TELNET ENCRYPT (TELNET TITKOSÍTÁS) protokollt. Ha a telnet titkosítás nélkül került lefordításra, az encrypt parancs nincs támogatva.

Az érvényes argumentumok a következők:

disable típus [input|output]

Letiltja a titkosítás meghatározott típusát. Ha nem határozol meg input-ot vagy outputot, akkor mindkét titkosítás letiltásra kerül. A rendelkezésre álló típusok listáját a ’’encrypt disable ?’’ parancs használatával kaphatod meg.

enable típus [input|output]

Engedélyezi a meghatározott típusú titkosítást. Ha nem határozol meg inputot, vagy outputot, akkor mindkét típus engedélyezésre kerül. A rendelekzésre álló típusok listáját a ’’encrypt enable ?’’ parancs kiadásával kaphatod meg.

input

Ez ugyanaz, mint a ’’encrypt start input’’.

-input

Ez ugyanaz, mint a ’’encrypt stop input’’.

output

Ez ugyanaz, mint a ’’encrypt start output’’.

-output

Ez ugyanaz, mint a ’’encrypt stop output’’.

start [input|output]

Megpróbálja elkezdeni a titkosítást. Ha nem adsz meg input-ot, vagy output-ot akkor mindkét irányba megkezdődik a titkosítás.

status

A titkosító modul aktuális állapotát mutatja.

stop [input|output]

A titkosítás megállítása. Ha nem adsz meg input-ot (bementet), vagy output-ot (kimenetet) akkor mindkét irányba megszakítja a titkosítást.

type típus

Beállítja a titkosítás alapértelmezett típusát, amik a ’’encrypt start’’, vagy az ’’encrypt stop’’ parancsokkal használhatók.

Figyelem! A telnet jelenlegi verziója nem támogatja a titkosítást.

environ argumentumok...

Az environ parancs a környezeti változók terjesztésére alkalmas a telnet kapcsolaton keresztül a TELNET ENVIRON protokoll opció használatával. Az összes shellből exportált változó definiált, de alapértelmezés szerint csak a DISPLAY és a PRINTER kerül elköldésre. A USER változó az −a vagy a −l parancssori opció használata esetén kerül átküldésre.

Az environ parancs érvényes argumantumai:

define változó érték

Meghatározza a változó változót, melyek értéke az érték. Bármely változó melynek ezzel a paranccsal adunk értéket automatikusan terjesztésre kerül (’’exported’’). Az érték szimpla vagy dupla idézőjelek közé zárható, így tab és space karaktereket is tartalmazhat.

undefine változó

Megszünteti a változó maglévő meghatározását.

export változó

Terjesztésre jelöli a meghatározott változót a távoli számítógép felé.

unexport változó

Nem jelöli ki terjesztésre a mehgatározott változót a távoli gép felé. Ennek ellenére a távoli gép explicit módón rákérdezhet a nem exportált változókra.

list

Kilistázza az aktuális környezeti változókat. Ami * -gal jelölt az terjesztésre kerül a távoli gép felé. A távoli számítógép a többi változóra expliciten rákérdezhet.

?

Segítő információkat ír ki az environ parancsról.

logout

A távoli gépnek TELNET LOGOUT protokoll opciót küld. Ez a parancs hasonló a close parancshoz. Amennyiben a távoli gép nem támogatja a LOGOUT opciót semmi sem történik. De ha támogatja ez a parancs a kapcsolat lezárását okozza. Ha a távoli oldal a "felfüggesztett kapcsolat későbbi újra csatlakozáshoz" elvet is támogatja, a logout parancs jelzi, hogy a kapcsolatnak azonnal be kell fejeződnie.

mode típus

Típus egy a különféle opciók közül, a kapcsolat állapotától függően. A telnet kéri a távoli gépet, hogy lépjen a kívánt módba. Amennyiben a távoli számítógép ezt meg tudja csinálni a kívánt mód azonnal életbe lép.

character

Letiltja a TELNET LINEMODE opciót, vagy, ha a távoli oldal nem érti a LINEMODE opciót, akkor ’’character at a time’’ módba lép.

line

Lehetővé teszi a TELNET LINEMODE opciót, vagy, ha a távoli oldal nem érti a LINEMODE opciót akkor megkísérel ’’old-line-by-line’’ módba lépni.

isig (−isig)

Megkísérli engedélyezni (vagy letiltani) a LINEMODE opció TRAPSIG módját. Ami szükséges, ha a LINEMODE opció engedélyezett.

edit (−edit)

Megkísérli engedélyezni (vagy letiltani) a LINEMODE opció EDIT módját. Ami szükséges, ha a LINEMODE opció engedélyezve van.

softtabs (−softtabs)

Megkísérli engedélyezni (vagy letiltani) a LINEMODE opció SOFT_TAB módját. Ami szükséges, ha a LINEMODE opció engedélyezve van.

litecho (−litecho)

Megkísérli engedélyezni (vagy letiltani) a LINEMODE opció LIT_ECHO módját. Ami szükséges, ha a LINEMODE opció engedélyezve van.

?

Segítő információkat ir ki a mode parancsról.

open host [
[−l] felhasználó][
port]

Megnyit egy kapcsolatot a megnevezett hosthoz (gazda számítógéphez). Ha nincs port szám megadva, a telnet megprobál a telnet démon szabványos portjára (23) kapcsolódni. A host megadása történhet gépnévvel, vagy IP címmel. A −l opció a felhasználó név megadására használható, amely átadásra kerül a távoli rendszernek, hasonlóan −l parancssori opcióhoz.

Amikor a telnet porttól eltérő portra kapcsolódik a telnet nem próbálkozik a telnet protokoll "tárgyalásokkal". Ez lehetővé teszi, hogy azokhoz a szolgálatásokhoz is probléma mentesen kapcsolódjon, melyek nem támogatják a telnet protokollt. A protokoll "tárgyalás" kikényszeríthető ha egy kötőjelet teszel a port szám elé.

A kapcsolat létrejötte után, bármely parancs ami a felhasználó távoli gépen levő .telnetrc állományában van végrehajtásra kerül.

A .telnetrc állomány formátuma a következő: A #-gal kezdődő és az üres sorok ignorálva lesznek. Az állomány többi része gépnevekből és telnet parancsok sorozatából áll. Soronként egy parancs lehet, whitespace-szel kezdve; azon sorok, melyeknek nem whitespace van az elején gépnévként lesznek értelmezve. Egyedi gépre csatlakozáskor a géphez társított parancsok végrehajtásra kerülnek.

quit

Lezárja a megnyitott kapcsolatot és kilép a telnet -ből. Parancs módban egy állomány vége jel inputként szintén kiváltja ezt a műveletet.

send argumentumok

Egy vagy több speciális telnet protokoll karakter sorozatot küld a távoli gépnek. A következő kódok adhatók meg (egy parancsban több is használható):

abort

TELNET ABORT (Abort Processes; Folyamatok Megszakítása) szekvenciát küld.

ao

TELNET AO (Abort Output; Kimenet Megszakítása) szekvenciát küld, melynek eredményeképpen
a távoli rendszer "kiüríti" az összes kimenetet, mely a távoli géptől a felhasználó termináljához megy.

ayt

TELNET AYT (Are You There?; Ott vagy?) szekvenciát küld, hogy eldöntse, hogy a távoli gép válaszol-e?

brk

TELNET BRK (Break; Megszakítás) szekvenciát küld, melynek a távoli rendszeren van jelentősége.

ec

TELNET EC (Erase Character; Karakter Törlés) szekvenciát küld, melynek eredményeképpen a távoli rendszer törli az utolsóként bevitt karaktert.

el

TELNET EL (Erase Line; Sor Törlés) szekvenciát küld, melynek eredményeképpen a távoli rendszer törli az éppen bevitel alatt lévő sort.

eof

TELNET EOF (End Of File; File Vége) szekvenciát küld.

eor

TELNET EOR (End of Record; Rekord Vége) szekvenciát küld.

escape

Elküldi az aktuális telnet escape karaktert.

ga

TELNET GA (Go Ahead; Menj Előre) szekvenciát küld, melynek valószÍnűleg nincs jelentősége a távoli rendszeren.

getstatus

Ha a távoli oldal támogatja a TELNET STATUS parancsot, akkor a getstatus elküldi a "subnegotiation"-t hogy kérje a szervert küldje el az aktuális opció állapotát.

ip

TELNET IP (Interrupt Process Folyamat Megszakítás) szekvenciát küld, melynek eredményeképpen a távoli rendszer megszakítja az éppen futó folyamatokat.

nop

TELNET NOP (No Operation, Nincs Művelet) Szekvenciát küld.

susp

TELNET SUSP (Suspend Process, Folyamat Felfüggesztése) szekvenciát küld.

synch

TELNET SYNCH szekvenciát küld. Ennek eredményeképpen a távoli rendszer eldobja az összes előzőleg begépelt, de még be nem olvasott bevitelt. Ez a szekvencia TCP sürgős adatként kerül elküldésre (és lehet, hogy nem működik, ha a távoli rendszer 4.2BSD -- ha ez nem működik egy kis ’’r’’ kerülhet visszhangozásra a terminálon).

do cmd
dont
cmd

will cmd

wont cmd

TELNET DO cmd Szekvenciát küld. cmd vagy egy decimális szám 0 és 255 között, vagy az adott TELNET parancs szimbolikus neve. cmd lehet help vagy ? is, mely segítő információkat ír ki, beleértve egy listát az ismert szimbolikus nevekről.

?

Segítő információkat ír ki a send parancsról.

set argumentum érték

unset argumentum érték

A set parancs a számos telnet változó egyikét beállítja egy meghatározott értékre, például TRUE-ra (IGAZ-ra). Az off érték kikapcsolja a változóhoz társított funkciót. Ez egyenértékű az unset parancs használatával. Az unset parancs letiltja, vagy FALSE (HAMIS) értékre állítja a meghatározott változót A változók értéke lekérdezhető a display parancs segítségével. Itt azon változók kerülnek listázásra melyek be vannak állítva, vagy nincsenek beállítva (törölve vannak), de nincsenek megjelölve. Továbbá bármely változó a toggle paranccsal explicit módon beállítható, vagy törölhető.

ayt

Ha a telnet localchars módban van, vagy a LINEMODE engedélyezett és a státusz karakter került begépelésre, egy TELNET AYT szekvencia kerül elküldésre a távoli gazda gépnek. Az "Are You There" karakter kezdő értéke a terminál státus karaktere.

echo

Ez az az érték (kezdetben ’’^E’’), amely ’’line by line’’ módban megjelöli, hogy a bevitt karakterek legyenek-e helyileg visszhangozva, vagy a helyi visszhangozás el legyen nyomva (jelszó bevitelkor).

eof

Ha a telnet LINEMODE módban, vagy ’’old line by line’’ módban működik ezen karakter elsőként történő bevitele a vonalon azt eredményezi, hogy ezen karakter elküldésre kerül a távoli rendszernek. Az eof változó kezdeti értéke a terminál eof karaktere.

erase

Ha a telnet localchars módban van (lásd toggle localchars lentebb) és ha a telnet ’’character at a time’’ módban működik, akkor mikor ezen karakter begépelésre kerül egy TELNET EC szekvencia (lásd send ec fentebb) kerül elküldésre a távoli gép felé. Az erase karakter kezdő értéke a terminál erase karaktere.

escape

Ez a telnet escape karakter (kezdetben ’’^[’’) melynek hatására a telnet parancs módba lép (amikor egy távoli rendszerhez kapcsolódott)

flushoutput

Ha a telnet localchars módban van (lásd toggle localchars lentebb) és a flushoutput karakter begépelésre kerül egy TELNET AO szekvencia (lásd send ao fentebb) küldődik a távoli gépnek. A flush karakter kezdő értéke a terminál flush karaktere.

forw1
forw2

Ha a TELNET LINEMODE-ban működik, ezen karakter begépelésének hatására a rész sorok továbbításra kerülnek a távoli rendszerhez. A forwarding karakter kezdő értéke a terminál eol és eol2 karakterének értéke.

interrupt

Ha a telnet localchars módban van (lásd toggle localchars lentebb) és az interrupt karakter begépelésre kerül, egy TELNET IP szekvencia (lásd send ip fentebb) kerül elküldésre a távoli gazda gépnek. Az interrupt karakter kezdő értéke a terminál intr karaktere.

kill

Ha a telnet localchars módban van (lásd toggle localchars alább), és ha a telnet ’’character at a time’’ módban működik, akkor amikor ezen karakter begépelésre kerül egy TELNET EL szekvencia (lásd send el lentebb) küldődik a távoli rendszernek. A kill karakter kezdeti értéke a terminál kill karaktere.

lnext

Ha a telnet LINEMODE -ban, vagy ’’old line by line ’’ módban működik, akkor ez a karakter lesz a terminál lnext karaktere. Az lnext karakter kezdeti értékét veszi fel a terminál lnext karaktere.

quit

Ha a telnet localchars módban van (lásd a toggle localchars részt alább) és a quit karakter begépelésre kerül akkor egy TELNET BRK szekvencia (lásd send brk fentebb) lesz a távoli számítógépnek elküldve. A quit karkter kezdeti értékét veszi fel a terminál quit karaktere.

reprint

Ha a telnet LINEMODE -ban vagy ’’régi sorról sorra ’’ módban működik, akkor ez a karakter lesz terminál reprint karaktere. A reprint karakter kezdeti értékét veszi fel a terminál reprint karaktere.

rlogin

Ez az rlogin módú escape karakter. Alkalmazásával használhatod az rlogin módot, hasonlón a r parancssori opcióhoz. (q.v.)

start

Ha a TELNET TOGGLE-FLOW-CONTROL opció engedélyezve van, akkor ez a karakter lesz a terminál start karaktere. A kill karakter kezdeti értékét veszi fel a terminál start karaktere.

stop

Ha a TELNET TOGGLE-FLOW-CONTROL opció engedélyezve van, akkor ez a karakter lesz a terminál stop karaktere. A kill karakter kezdeti értékét veszi fel a terminál stop karaktere.

susp

Ha a telnet localchars módban van, vagy LINEMODE engedélyezett, és a suspend kerül begépelésre, egy TELNET SUSP szekvencia (lásd send susp fentebb) kerül elküldésre a távoli gépnek. A kill karakter kezdeti értékét veszi fel a terminál suspend karaktere.

tracefile

Ez az az állomány, melybe a netdata vagy a option trace (követés) kimenete fog íródni. Amennyiben a trace (követés) TRUE (IGAZ).
Ha ez ’’’’, -re van állítva akkor a követési (tracing) információk a szabványos kimenetre fognak íródni.

worderase

Ha a telnet LINEMODE-ban vagy ’’old line by line ’’ módban működik, akkor ez a karakter lesz a terminál worderase karaktere. A worderase karakter kezdeti értékét veszi fel a terminál worderase (szó törlő) karaktere.

?

Kiírja a megengedett set (unset) parancsokat.

slc state

Az slc parancs (Set Local Characters) használható a speciális karakterek állapotának beállítására vagy megváltoztatására, amikor a TELNET LINEMODE engedélyezett. A speciális karakterek azok a karakterek amik TELNET parancs szekvenciákhoz lettek hozzárendelve (mint az ip vagy a quit) vagy sor szerkesztő karakterek (mint az erase és a kill). Alapértelmezésben a helyi különleges karakterek exportálva vannak.

check

Ellenőrzi a pillanatnyi speciális karakterek pillanatnyi beállításait. A helyi számítógép kérésére a távoli oldal elküldi a speciális karakterek összes aktuális beállítását, és ha bármilyen eltérés van a helyi gép beállításaihoz képest, akkor a helyi gép átkapcsol a távoli gépen beállított értékekre.

export

A speciális karakterek helyi alapértelmezésére kapcsol. A helyi alapértelmezett speciális karakterek azok amik a telnet elindításakor be voltak állítva.

import

A speciális karakterek távoli alapbeállításaira kapcsol. A távoli alapértelmezett speciális karakterek azok, amik a TELNET kapcsolat létrejöttekor be voltak állítva a távoli rendszeren.

?

Megjeleníti a slc parancs súgó (help) információit.

status

telnet aktuális állapotát mutatja. Az magában foglalja a távoli gép nevét, ha van, valamint az aktuális módot.

toggle argumentumok ...

A telnet külnböző eseményekre adott válaszát vezérlő jelzőbeállításokat váltja ( TRUE (IGAZ) és FALSE (HAMIS) értékek között). Ezek a jelzőbeállítások (flag-ek) egyértelműen beállíthatók TRUE (IGAZ) vagy FALSE (HAMIS) értékre a set és unset parancsok használatával. Egyszerre több jelzőbeállítás is változtatható. A jelzőbeállítások állapota a display paranccsal vizsgálható. Az érvényes jelzőbeállítások:

authdebug

Az autentikációs kód hibakeresését kapcsolja be. Az a jelzőbeálllítás csak akkor létezik ha az autentikáció támogatás működik.

autoflush

Ha az autoflush és a localchars közül mindkettő TRUE (IGAZ), akkor amikor ao, vagy quit karaktert ismer fel a telnet (és TELNET szekvenciáká alakítja set leírásánal találod fentebb), a telnet visszautasítja bármely adat megjelenítését a felhasználó terminálján amíg a távoli rendszer nem nyugtázza (egy TELNET TIMING MARK lehetőségen keresztül) hogy feldolgozta azt a TELNET szekvenciát. Ennek a jelzőbeállításnak a kezdő értéke TRUE (IGAZ) ha a terminál felhasználó nem csinált egy "stty noflsh"-t , egyébként FALSE (HAMIS) (lásd stty(1)).

autodecrypt

Amikor az TELNET ENCRYPT opciót tárgyalja a két gép, akkor alapesetbben a adatfolyam nem titkosított. Az autoencrypt (autodecrypt) parancs csak azt mondja, hogy kimeneti vagy bemeneti adatfolyam titkosítását a lehetô leghamarabb el kell kezdeni.

Ez a jelzô csak akkor létezik ha a titkosítást támogatja a telnet.

autologin

Ha a távoli oldal támogatja a TELNET AUTHENTICATION opciót, akkor a telnet megkísérli használni az automatikus autentikáció végrehajtásához. Ha a TELNET AUTHENTICATION opció nem támogatott, akkor a felhasználó azonosítója (login name) a TELNET ENVIRON opció használatával kerül továbbadásra Ennek a jelzőbeállításnak a használata, ugyanaz, mint az a opció meghatározása az open parancsnál, vagy a parancssorban.

autosynch

Ha az autosynch és a localchars közül mindkettő TRUE (IGAZ), akkor amikor az intr vagy a quit karakter kerül begéplelésre (az intr és a quit karakterek leírását lásd fentebb a set -nél), akkor az eredmény telnet szekvencia küldődik el, a TELNET SYNCH szekvenciával követve. Ennek a folyamatnak azt kell okoznia, hogy a távoli oldal elkezdi eldobni magatól az összes előzőleg begépelt inputot amíg mindkét telnet szekvencia nem kerül olvasásra és hatással van. Ennek a beállításnak a kezdő értéke FALSE (HAMIS).

binary

Lehetővé teszi, vagy letiltja a TELNET BINARY opciót a bementetre és a kimenetre.

inbinary

Lehetővé teszi vagy letiltja a TELNET BINARY opciót a bemeneten.

outbinary

Lehetővé teszi vagy letiltja a TELNET BINARY opciót a kimeneten.

crlf

Ha TRUE (IGAZ), akkor a kocsivissza <CR><LF> karaktersorozatként lesz elküldve. Ha FALSE (HAMIS), akkor a kocsi vissza <CR><NUL> karaktersorozatként lesz elküldve. Ennek a beállításnak a kezdő értéke FALSE (HAMIS).

crmod

Kiválasztja a kocsi vissza módot. Amikor ez a mód engedélyezve van a távoli géptől fogadott kocsi vissza karakterek nagy része soremeléssel követett kocsi visszaként lesz értelmezve. Ezen mód nincs hatással a felhasználó által begépelt karakterekre, csak a távoli géptől fogadottakra. Ez a mód nem igazán hasznos ha a távoli gép kizárólag csak kocsi vissza karaktereket küld, és soremelést sosem. Ezen beállítás kezdő értéke FALSE (HAMIS).

debug

Bekapcsolja a socket szintű hibakeresés támogatását (csak a super user -nek hasznos) . Ezen beállítás kezdő értéke FALSE (HAMIS).

encdebug

Bekapcsolja a hibakeresést a titkosítási kódra. Ez a beállítás csak akkor létezik ha a titkosítás támogatása rendelkezésre áll.

localchars

Ha ez TRUE (IGAZ), akkor a flush, interrupt, quit, erase, és kill karakterek (lásd set fentebb) helyileg lesznek felismerve, és megfelelő TELNET vezérlő szekvenviákká lesznek alakítva (remélhetőleg). (illetőleg ao, ip, brk, ec, és el; lásd send fentebb). Ezen beállítás kezdő értéke TRUE (IGAZ) a ’’old line by line’’ módban, és FALSE (HAMIS) a ’’character at a time’’ módban. Amikor a LINEMODE opció engedélyezve van, a localchars értéke figyelmen kívül hagyódik és mindig TRUE érték lesz feltételezve helyette. Ha a LINEMODE valaha is engedélyezve volt, akkor a quit abort-ként küldődik, és eof és eof és susp -ként küldődik. lásd send fentebb).

netdata

Bekapcsolja az összes hálózati adat megjelenítését (hexadecimális formában). A kezdő értéke FALSE (HAMIS).

options

Bekapcsolja néhány belső telnet protokoll folyamat megjelenítését. A kezdő értéke FALSE (HAMIS).

prettydump

Amikor a netdata be van kapcsolva és a prettydump engedélyezett a netdata parancs kimenete a felhasználó által jobban olvashatóan lesz formázva. Szóköz kerül minden egyes karakter közé a kimenetben és a telnet escape szekvenciák kezdete elé ’*’ kerül, hogy segítse megtalálásukat.

skiprc

Amikor a skpirc beállítás TRUE (IGAZ), akkor a telnet nem olvassa el a .telnetrc állományt. Az alapértelmezése FALSE (HAMIS).

termdata

Bekapcsolja az összes terminál adat megjelenítését (hexadecimális formában) A kezdő értéke FALSE (HAMIS).

verbose_encrypt

Amikor a verbose_encrypt értéke TRUE (IGAZ), akkor a TELNET kiír egy üzenetet valahányszor a titkosítás be ill. kikapcsolásra kerül. A kezdő értéke FALSE (HAMIS). Ez a beállítás csak akkor létezik ha a titkosítás támogatása rendelkezésre áll.

?

Megjeleníti a valós beállító (toggle) parancsokat.

z

Suspend telnet. Ez a parancs csak akkor működik ha a felhasználó a csh(1).

! [parancsot használja]

Végrehajt egy alburokban egy egyszerű parancsot a helyi rendszeren. Ha a parancs mellőződik, akkor egy interaktív alburok hívódik meg.

? [parancs]

Segítség kérése. Argumentumok nélkül a telnet kiírja a segítség összefoglalóját. Ha egy parancsot is megadunk mellé akkor a telnet csak a megadott parancsról írja ki a segítő információkat .

KÖRNYEZET

A telnet legalább a HOME, SHELL, DISPLAY, és TERM környezeti változókat használja. Más környezeti változók is propagálhatók a másik oldalra a TELNET ENVIRON opción keresztül.

ÁLLOMÁNYOK
~/.telnetrc

felhasználó által testre szabott indulási beállítások.

TÖRTÉNET

A Telnet parancs a 4.2BSD -ben jelent meg.

MEGJEGYZÉSEK

Néhány távoli rendszeren, az echo-t manuálisan kell kikapcsolni mikor ’’old line by line’’ módban vagyunk.

Az ’’old line by line’’ módben vagy LINEMODE -ban a terminál eof karaktere csak akkor lesz felismerve (és elküldve a távoli rendszernek) mikor az a sor első karaktere.

HIBÁK

A forráskód nem átfogó.

MAGYAR FORDÍTÁS

Fejős Tamás <tms [AT] rt.hu>

COMMENTS