Manpages

NAZWA

sync - synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

SKŁADNIA

sync [OPCJA] [PLIK]...

OPIS

Synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

Jeśli poda się jeden lub więcej plików, synchronizuje wyłącznie je lub zawierające je systemy plików.
-d
, --data

synchronizuje jedynie dane plikowe, bez niechcianych metadanych

-f, --file-system

synchronizuje systemy plików zawierające wskazane pliki

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

BŁĘDY

Spójność jest gwarantowana w zależności od systemu. Więcej informacji znajduje się we wskazanych niżej opisach wywołań systemowych.

AUTOR

Napisane przez Jima Meyeringa i Giuseppe Scrivano.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/sync>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sync invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS