Manpages

JMÉNO

sync − vyprázdní buffery souborového systému

POUŽITÍ

sync [VOLBA]

POPIS

Vynutí zápis změněných bloků na disk, aktualizuje superblok.

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

Napsal Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

sync(2)

Úplná dokumentace pro sync je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a sync, měl by příkaz

info coreutils ’sync invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS