Manpages

NAZWA

stat - wyświetla status pliku lub systemu plików

SKŁADNIA

stat [OPCJA]... PLIK...

OPIS

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-L
, --dereference

podąża za dowiązaniami

-f, --file-system

wyświetla status systemu plików, zamiast statusu pliku

-c --format=FORMAT

używa podanego FORMATU zamiast domyślnego; wypisuje znak nowego wiersza po każdym użytym FORMACIE

--printf=FORMAT

jak --format, ale interpretuje sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem i nie wypisuje obowiązkowego znaku nowego wiersza. Aby go wypisać, należy użyć \n w podanym FORMACIE

-t, --terse

wyświetla informacje w zwięzłej formie

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Prawidłowe sekwencje FORMATU dla plików (jeżeli nie podano opcji --file-system):

%a

prawa dostępu ósemkowo (proszę zwrócić uwagę na flagi "#" i "0" printf)

%A

prawa dostępu, w formie czytelnej dla człowieka

%b

liczba zajętych bloków (patrz %B)

%B

rozmiar każdego bloku podanego przez %b, w bajtach

%C

łańcuch kontekstu bezpieczeństwa SELinux

%d

numer urządzenia, w systemie dziesiętnym

%D

numer urządzenia, szesnastkowo

%f

tryb surowy, szesnastkowo

%F

typ pliku

%g

identyfikator grupy właściciela pliku

%G

nazwa grupy właściciela pliku

%h

liczba dowiązań zwykłych (twardych)

%i

numer i-węzła

%m

punkt montowania

%n

nazwa pliku

%N

nazwa pliku w cudzysłowach, rozwiązana, jeśli jest dowiązaniem symbolicznym

%o

wskazówka nt. optymalnego transferu wejścia/wyjścia

%s

całkowity rozmiar, w bajtach

%t

główny (major) typ urządzenia szesnastkowo, do specjalnych plików urządzeń znakowych/blokowych

%T

poboczny (minor) typ urządzenia szesnastkowo, do specjalnych plików urządzeń znakowych/blokowych

%u

identyfikator właściciela pliku

%U

nazwa właściciela pliku

%w

czas utworzenia pliku, w formie czytelnej dla człowieka; - jeśli jest nieznany

%W

czas utworzenia pliku, w sekundach od epoki; 0 jeśli jest nieznany

%x

czas ostatniego dostępu, w formie czytelnej dla człowieka

%X

czas ostatniego dostępu, w sekundach od epoki

%y

czas ostatniej modyfikacji danych, w formie czytelnej dla człowieka

%Y

czas ostatniej modyfikacji danych, w sekundach od epoki

%z

czas ostatniej zmiany statusu, w formie czytelnej dla człowieka

%Z

czas ostatniej zmiany statusu, w sekundach od epoki

Prawidłowe określenia formatu dla systemów plików:

%a

liczba wolnych bloków dostępnych dla zwykłych użytkowników

%b

całkowita liczba bloków danych w systemie plików

%c

całkowita liczba węzłów w systemie plików

%d

liczba wolnych węzłów plików w systemie plików

%f

liczba wolnych bloków w systemie plików

%i

identyfikator systemu plików, szesnastkowo

%l

maksymalna długość nazw plików

%n

nazwa pliku

%s

rozmiar bloku (w celu szybszych transferów)

%S

podstawowy rozmiar bloku (do zliczenia bloków)

%t

identyfikator systemu plików, szesnastkowo

%T

typ, w formie czytelnej dla człowieka

UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję stat, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env stat ....

AUTOR

Napisane przez Michaela Meskesa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu stat proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

stat(2)

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/stat>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) stat invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys [AT] dione.pl>, Robert Luberda (PTM) <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

COMMENTS