Manpages

NAAM

stat - status van bestanden of bestandssystemen tonen

SAMENVATTING

stat [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Toont de status van een bestand (of van een bestandssysteem).

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-L
, --dereference

symbolische koppelingen volgen

-f, --file-system

status tonen van bestandssysteem i.p.v. van bestand

--cached=MODE

specify how to use cached attributes; useful on remote file systems. See MODE below

-c --format=OPMAAK

te gebruiken opmaak in plaats van de standaardopmaak; elk gebruik van OPMAAK met nieuweregel afsluiten

--printf=OPMAAK

als --format, maar backslash-codes interpreteren, en geen automatische nieuweregel toevoegen; als u een nieuweregel wilt, voeg dan \n toe in OPMAAK

-t, --terse

de informatie in beknopte vorm tonen

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

The --cached MODE argument can be; always, never, or default. ’always’ will use cached attributes if available, while ’never’ will try to synchronize with the latest attributes, and ’default’ will leave it up to the underlying file system.

Geldige opmaakspecificaties voor bestanden (zonder --file-system) zijn:

%a

permission bits in octal (note ’#’ and ’0’ printf flags)

%A

permission bits and file type in human readable form

%b

aantal toegewezen blokken (zie %B)

%B

de grootte in bytes van elk blok gerapporteerd door %b

%C

SELinux-beveiligingscontext-tekenreeks

%d

apparaatnummer in decimaal

%D

apparaatnummer in hex

%f

ruwe modus in hex

%F

bestandstype

%g

groeps-ID van eigenaar

%G

groepsnaam van eigenaar

%h

aantal harde koppelingen

%i

inode-nummer

%m

aankoppelingspunt

%n

bestandsnaam

%N

aangehaalde bestandsnaam (plus doel bij een symbolische koppeling)

%o

hint voor optimale blokgrootte voor invoer/uitvoer

%s

totale grootte, in bytes

%t

hoofdapparaattype in hex (voor apparaatbestanden)

%T

subapparaattype in hex (voor apparaatbestanden)

%u

gebruikers-ID van eigenaar

%U

gebruikersnaam van eigenaar

%w

tijdstip van ontstaan van bestand, of ’-’ als onbekend

%W

tijdstip van ontstaan, in seconden sinds Epoch, of 0 als onbekend

%x

tijdstip van laatste toegang

%X

tijdstip van laatste toegang, in seconden sinds Epoch

%y

tijdstip van laatste gegevenswijziging

%Y

tijdstip van laatste gegevenswijziging, in seconden sinds Epoch

%z

tijdstip van laatste statusverandering

%Z

tijdstip van laatste statusverandering, in seconden sinds Epoch

Geldige opmaakspecificaties voor bestandssystemen zijn:

%a

beschikbare vrije blokken voor niet-systeembeheerders

%b

totaal aantal blokken met gegevens in bestandssysteem

%c

totaal aantal inodes in bestandssysteem

%d

aantal vrije inodes in bestandssysteem

%f

aantal vrije blokken in bestandssysteem

%i

bestandssysteem-ID in hex

%l

maximum lengte van bestandsnamen

%n

bestandsnaam

%s

optimale grootte van transportblok

%S

fundamentele blokgrootte (voor blokaantallen)

%t

bestandssysteemtype in hex

%T

bestandssysteemtype in leesbare vorm

--terse is equivalent to the following FORMAT:

%n %s %b %f %u %g %D %i %h %t %T %X %Y %Z %W %o %C

--terse --file-system is equivalent to the following FORMAT:

%n %i %l %t %s %S %b %f %a %c %d

Opmerking: Uw shell kan een eigen versie van stat hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

AUTEUR

Geschreven door Michael Meskes.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

stat(2), statfs(2), statx(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/stat>;
of lokaal via: info '(coreutils) stat invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.