Manpages

NAAM

sleep - delay for a specified amount of time

SAMENVATTING

sleep AANTAL[ACHTERVOEGSEL]...
sleep
OPTIE

BESCHRIJVING

Pauzeert gedurende het gegeven AANTAL seconden. Het ACHTERVOEGSEL mag respectievelijk ’s’ zijn voor seconden (standaard), ’m’ voor minuten, ’h’ voor uren, of ’d’ voor dagen. Het AANTAL mag een willekeurig drijvendepuntgetal zijn. Bij twee of meer AANTALlen wordt er gepauzeerd gedurende een tijd die de som is van de waarden.

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door Jim Meyering en Paul Eggert.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

sleep(3)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sleep>;
of lokaal via: info '(coreutils) sleep invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.