Manpages

JMÉNO

sleep − čeká zadaný časový interval

POUŽITÍ

sleep POČET[PŘÍPONA]...
sleep
VOLBA

POPIS

Čeká POČET sekund. PŘÍPONA může být ’s’ pro sekundy (výchozí hodnota), ’m’ pro minuty, ’h’ pro hodiny nebo ’d’ pro dny. Na rozdíl od většiny implementací, které vyžadují POČET jako celé číslo, zde POČET může být libovolné číslo s pohyblivou desetinnou čárkou. Pokud je zadáno více argumentů, doba čekání je sumou jejich hodnot.

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

Napsal Jim Meyering a Paul Eggert.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

sleep(3)

Úplná dokumentace pro sleep je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a sleep, měl by příkaz

info coreutils ’sleep invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.