Manpages

İSİM

sdiff − iki dosya arasındaki farklılıkları bulur ve etkileşimli olarak katıştırır

KULLANIM

sdiff −o çıktı_dosyası [seçenekler] 1.dosya 2.dosya

AÇIKLAMA

sdiff, komutu iki dosyayı birleştirir ve sonuçları, etkileşimli olarak çıktı_dosyasına yazar.

Şayet 1.dosya bir dizin ve 2.dosya değilse, sdiff komutu, 1.dosya ile verilen dizin içindeki 2.dosya ile aynı isimli dosyayı karşılaştırır; bu durum tersi için de geçerlidir. Her iki girdi de dizin olmamalıdır.

sdiff seçenekleri ile başlar. Bu nedenle 1.dosya ve 2.dosya isimleri ile başlayamaz. Bunun yanında, −− şeklinde kullanım ile bu sorunu aşabilirsiniz. −− işaretinden sonra gelen argümanlar ile başlasa bile dosya ismi olarak değerlendirilir. Girdi dosyası olarak verilemez.

sdiff, −o (veya −−output) seçeneği belirtilmeden kullanılırsa, yan yana biçimli çıktılama yapar. Bu kullanım oldukça eskidir; bunun yerine diff −−side−by−side kullanın.

Seçenekler
Aşağıda, GNU sdiff'in kabul ettiği bütün komutların bir özetini bulacaksınız. Pek çok seçenek iki eşdeğer isme sahiptir. Birincisi ile başlayan tek bir harften oluşur, diğeri ise −− ile başlayan uzun bir isimden meydana gelmektedir. Çok sayıda tek harfli seçenek (bir argüman almadıkça), −ac gibi yanyana yazılabilir: −ac, −a ve −c anlamına gelir. Uzun isimli seçenekler de başlangıçtan itibaren kendilerinden başka bir seçenekle karışmayacak şekilde kısaltılarak kullanılabilirler. Köşeli parantezler içindeki argümanlar, gerekli değilse verilmeyebileceği anlamına gelir.

−a

−−text

Metin dosyası olmasalar bile, bütün dosyaları metin dosyaları olarak kabul eder ve onları satır satır karşılaştırır.

−b

−−ignore−space−change

Karşılaştırmada ara boşluklarındaki farklar dikkate alınmaz.

−B, −−ignore−blank−lines

Karşılaştımada boş satırlardaki farklar dikkate alınmaz.

−d

−−minimal

En küçük değişikliği bile bulmak için algoritma değiştirilir. Bu seçenek sdiff'in yavaş çalışmasına (bazan oldukça yavaş) sebep olur.

−H

−−speed−large−files

Pek çok küçük değişikliğe sahip büyük dosyaların karşılaştırılmasında işlemini hızlandırmak için buluşsal yöntemler (heuristics) kullanılır.

−i

−−ignore−case

Büyük ve küçük harf kullanımından kaynaklanan farklar gözönüne alınmaz, aynı kabul edilir.

−I düzifd
−−ignore−matching−lines
=düzifd

düzifd ile eşleşen satırlar diğer dosyada olsa da olmasada yok sayılır.

−l

−−left−column

Yanyana çıktılama biçiminde iki ortak satırdan sadece soldakini basar.

−−line−format=biçim

if−then−else biçimli tüm girdi satırlarını çıktılarken biçim kullanılır.

−o dosya
−−output=
dosya

Katıştırılan çıktıyı dosyaya yerleştirir. Bu seçenek katıştırma işlemi için gereklidir.

−s

−−suppress−common−lines

Yan yana çıktı biçiminde ortak satırlar çıktılanmaz.

−t

−−expand−tabs

Girdi dosyalarındaki sekmelerin eşitliğini sağlamak için; çıktılarken sekmeleri boşluklara çevirir.

−v

−−version

sdiff'in sürüm numarasını basar.

−wkrk_sayısı
−−width=
krk_sayısı

Yanyana çıktı biçiminde krk_sayısı ile belirtilen genişlikte sütunlar kullanılır. Tarihsel sebeplerle bu seçenek diff için −W, sdiff için −w'dir.

−w

−−ignore−all−space

Satırları karşılaştırırken boşlukları atlar. Tarihsel sebeplerle bu seçenek diff için −w, sdiff için −W'dir.

İLGİLİ BELGELER

cmp(1), comm(1), diff(1), diff3(1).

ÇIKIŞ DURUMU

Çıkış durumu olarak 0'ın anlamı, hiçbir farklılık bulunamadığıdır. Bazı farklılıkların olduğu durumlarda 1 ile çıkar. Şayet 2 ile çıkarsa, bir sorun var demektir.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003