Manpages

NÉV

sdiff − két állomány összehasonlítása és tartalmuk interaktív egyesítése

ÁTTEKINTÉS

sdiff [−abdilstBHW] [−o OUTFILE] [−w COLUMNS] [−I REGEXP] [−−expand-tabs] [−ignore−all−space] [−ignore−blank−lines] [−−ignore−case] [−−ignore−matching−lines=REGEXP] [−−ignore−space−change] [−−left−column] [−−minimal] [−−output=OUTFILE] [−−supress−common−lines] [−−speed−large−files] [−−text] [−−width=COLUMNS] FROMFILE TOFILE

sdiff [-v] [−−help] [−−version]

LEÍRÁS

sdiff egyesít két állományt és az eredményt interaktívan az OUTFILE-ba írja −o esetén, vagy részletezi a különbségeket oldalanként ha nincs −o .

Ha a FROMFILE egy könyvtár és a TOFILE egy állomány, az sdiff a FROMFILE alatti TOFILE-lal egyező nevű állományt hasonlítja. Ugyanez fordítva is igaz. A FROMFILE és TOFILE egyszerre nem jelölhet könyvtárat. Nem használhatsz ’’ értéket bemenő állományként.

Általában sdiff a diff(1) bevonásával dolgozik, szükség esetén megváltoztathatod ezt a működést a DIFF környezeti változó értékeként más programra hivatkozol. A szövegszerkesztőt a EDITOR környezeti változónál szintén beállíthatod.

OPCIÓK

−a, −−text

Az állományokat szövegként kezeli az összehasonlítást soronként végzi, ez akkor is így történik ha az állományok valójában nem szöveges formátumúak.

−b, −−ignore−space−change

Nem változtat ha csak fehér szóköz (white space) különbözőséget tal ál.

−d, −−minimal

Alaposabb módszerrel a legkisebb eltéréseket is felderíti. Ez lassítja feldolgozást (bizonyos esetekben komoly mértékben).

−i, −−ignore−case

Nagy- és kisbetűs írásmód nem számít különbségnek.

−l, −−left−column

Megegyező sorokból csak egyiket, a bal oszlopbelit írja ki.

−o OUTFILE, −−output=OUTFILE

Az egyesített kimenet az OUTFILE-nál megadott állományba kerüljön. Az opció feltétele az egyesítésnek.

−s, −−suppress−common−lines

Az egyező sorokat nem írja ki.

−t, −−expand−tabs

A tab kódokat szóközökkel váltja fel, oly módon hogy az eredeti állomány elrendezése ne változzon.

−w COLUMNS, −−width=COLUMNS

A kimenet a COLUMNS szélességét használja. Történelmi okokból diff(1)-nél a −W opció látja el ezt a szerepet.

−B, −−ignore−blank−lines

Az üres sorok beszúrásával vagy eltávolításával kapcsolatos változásokat ne vegye figyelembe.

−H, −−speed−large−files

Számos hasonló eltérést tartalmazó nagy méretű állomány esetén heurisztikus módszerrel javítja a vizsgálat sebességét

−I REGEXP, −−ignore−matching−lines=REGEXP

Ne vizsgálja a sorokat melyekre a REGEXP teljesül, hanem automatikusan beszúrásra vagy törlésre kerüljenek.

−W

Összehasonlításnál ne vegye figyelembe a vízszintes térközöket előidéző (white space) karaktereket. Történelmi okokból diff(1)-nél a −w opció látja el ezt a szerepet.

−−help

Rövid használati utasítást ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

−v, −−version

Kiírja a diff3 verzióját a szabványos kimenetre, majd kilép.

EGYESÍTÉS

A megegyező sorokat az első állományból az OUTPUT állományba másolja. Ezután az eltérő sorokból képzett csoportokat jeleníti meg ’%’ jellel majd várja az alábbi parancsok valamelyikére:

e

Elvetendő mindkét változat. Meghívja a szövegszerkesztőt egy üres átmeneti állománnyal, és a szövegszerkesztés eredményét fogja a kimenő állományhoz írni.

eb

Összefűzi a két változatot, átmeneti állományba szerkeszthetővé teszi, és ennek eredményét fogja a kimenő állományhoz írni.

ed

Mint ’eb’, azonban minden változatnak fejléce van amely jelöli az állományok és sorok melyik változatból valók

el

Szerkesztésre a bal oldali változat kerüljön, majd a kimenő állomány ebből származzon.

er

Szerkesztésre a jobb oldali változat kerüljön, majd a kimenő állomány ebből származzon.

l

A bal oldali változatot másolja a kimenő állományba.

q

Kilépés.

p

A jobb oldali változatot másolja a kimenő állományba.

s

Csendesen másolja az egyező sorokat.

v

Az egyező sorokat bőbeszédűen másolja. Ez az alapértelmezés.

DIAGNOSZTIKA

A diff3 program zárásakor a következő értékeket adja vissza:

0

Az sdiff hibátlanul lefutott, az állományok között nem talált különbséget.

1

Az állományok között néhány eltérést talált.

2

Futás közben egy vagy több hiba történt.

LÁSD MÉG

cmp(1), comm(1), diff(1), diff3(1).

MEGJEGYZÉS

Hiba a bug-gnu-utils [AT] gnu.org címre jelezhető. Az oldal karbantartója: Ragnar Hojland Espinosa <ragnar [AT] macula.net>

MAGYAR FORDÍTÁS

Bendes László <bendes [AT] eposta.hu>