Manpages

NAAM

brk, sbrk − veranderd gegevens segment grootte

OVERZICHT

#include <unistd.h>

int brk(void *einde_gegevens_segment);

void *sbrk(ptrdiff_t vergroot);

BESCHRIJVING

brk zet het einde van het gegevens segment naar de waarde opgegeven in einde_gegevens_segment. einde_gegevens_segment moet groter zijn dan het einde van het tekst segment, en het moet 16kB voor het einde van de stapel zijn.

sbrk vergroot de gevens ruimte van het programma met vergroot bytes. sbrk is geen systeem aanroep, het is alleen maar een C bibliotheek wikkel.

TERUGGEEF WAARDE

Bij success geeft brk nul terug, en sbrk geeft een pointer naar het begin van het nieuwe gebied. Bij falen wordt −1 teruggegeven, en errno wordt naar ENOMEM gezet.

VOLDOET AAN

BSD 4.3

brk en sbrk zijn niet bepaald in de C Standaard en zijn opzettelijk buiten de POSIX.1 standaard gehouden (zie paragrafen B.1.1.1.3 en B.8.3.3).

ZIE

execve(2) {uitvoeren}, getrlimit(2) {krijg hulpbronnen grens}, malloc(3) {plaats geheugen}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: brk.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $