Manpages

NAAM

rmdir - verwijder een map

SAMENVATTING

#include <unistd.h>

int rmdir(const char *padnaam);

BESCHRIJVING

rmdir() verwijderd een map, die leeg moet zijn.

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

EACCES

Write access to the directory containing pathname was not allowed, or one of the directories in the path prefix of pathname did not allow search permission. (See also path_resolution(7).

EBUSY

pathname is currently in use by the system or some process that prevents its removal. On Linux, this means pathname is currently used as a mount point or is the root directory of the calling process.

EFAULT

padnaam wijst buiten de voor u toegankelijke adresruimte.

EINVAL

padnaam heeft . als laatste deel.

ELOOP

Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vaststellen van padnaam.

ENAMETOOLONG

padnaam was te lang.

ENOENT

Een map deel van padnaam bestaat niet of is een loshangende symbolische koppeling.

ENOMEM

Onvoldoende kernelgeheugen voorhanden.

ENOTDIR

padnaam, of een deel gebruikt als map van padnaam, is in feite geen dir.

ENOTEMPTY

pathname contains entries other than . and .. ; or, pathname has .. as its final component. POSIX.1 also allows EEXIST for this condition.

EPERM

The directory containing pathname has the sticky bit (S_ISVTX) set and the process’s effective user ID is neither the user ID of the file to be deleted nor that of the directory containing it, and the process is not privileged (Linux: does not have the CAP_FOWNER capability).

EPERM

Het bestandsysteem dat padnaam bevat, ondersteund het verwijderen van mappen niet.

EROFS

padnaam verwijst naar een map op een alleen-lezen bestandsysteem.

VOLDOET AAN

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

BUGS

Ongelukkigheden in het protocol waar NFS op stoelt kunnen het onverwacht verdwijnen van mappen veroorzaken die nog steeds gebruikt worden.

ZIE OOK

rm(1), rmdir(1), chdir(2), chmod(2), mkdir(2), rename(2), unlink(2), unlinkat(2)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.07 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.