Manpages

NAAM

rmdir − schrap een directorie

OVERZICHT

#include <unistd.h>

int rmdir(const char *padnaam);

BESCHRIJVING

rmdir schrapt een directorie, die leeg moet zijn.

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven, en wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

EPERM

{toestemming} Het bestandsysteem dat padnaam bevat, ondersteund het verwijderen van directories niet.

EFAULT

{fout} padnaam wijst buiten door u toegankelijke adresruimte.

EACCES

{toegang} Schrijf toegang werd niet toegestaan voor het geldende uid van het proces, of een van de directories in padnaam stond zoek (uitvoer) toestemming niet toe.

EPERM

{toestemming} De directorie die padnaam bevat heeft het sticky bit (S_ISVTX) aanstaan en het geldende uid van het proces is niet het uid van het bestand dat geschrapt zal worden, nog dat van de directorie waar het in zit.

ENAMETOOLONG

{naam te lang} padnaam was te lang.

ENOENT

{geen ingang} Een directorie deel van padnaam bestaat niet of is een loshangende symbolische koppeling.

ENOTDIR

{geen dir} padnaam, of een deel gebruikt als dir van padnaam, is in feite geen dir.

ENOTEMPTY

{niet leeg} padnaam bevat ingangen, anders dan . en .. .

EBUSY

{bezig} padnaam is momenteel de werk-directorie of root {"root"} dir van een of ander proces.

ENOMEM

{geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteemgeheugen voorhanden.

EROFS

{alleen-lezen bs.} padnaam verwijst naar een bestand op een alleen-lezen bestandsysteem.

ELOOP

{cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het "oplossen" van padnaam.

VOLDOET AAN

SVr4, SVID, POSIX, BSD 4.3

BUGS

Ongelukkigheden in het protocol waar NFS op stoelt kunnen het onverwacht verdwijnen van directories veroorzaken die nog steeds gebruikt worden.

ZIE

rename(2) {hernoem}, mkdir(2) {maak dir}, chdir(2) {verander dir}, unlink(2) {maak-los}, rmdir(1) {verwijder dir}, rm(1) {verwijder}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: rmdir.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS