Manpages

JMÉNO

rmdir − odstraní prázdné adresáře

POUŽITÍ

rmdir [VOLBA]... ADRESÁŘ...

POPIS

Odstraní ADRESÁŘ(e), jsou=li prázdné.

−−ignore−fail−on−non−empty

bude ignorovat selhání při odstraňování adresáře, způsobená tím, že

adresář není prázdný

−p, −−parents

odstraní ADRESÁŘ a jeho předky; např.: ’rmdir −p a/b/c’ odpovídá ’rmdir a/b/c a/b a’

−v, −−verbose

vypisuje diagnostické informace pro každý zpracovávaný adresář

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

rmdir(2)

Úplná dokumentace pro rmdir je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a rmdir, měl by příkaz

info coreutils ’rmdir invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.