Manpages

NÉV

ps − a processzek állapotát adja meg

ÁTTEKINTÉS

ps [] [lujsvmaxScewhrnu] [txx] [O[+|-]k1[[+|-]k2...]] [pids]

van még továbbá három hosszú opció:

−−sortX[+|-]key[,[+|-]key[,...]]

−−help

−−version

A többi hosszú opció előkészületben...

LEÍRÁS

A ps program az aktuális processzek pillanatfelvételét adja. Amennyiben az állapotok ismétlődő frissítésére van szükség, a top használata javasolt.

Ez a kézikönyvlap a ps program /proc-alapú változatát dokumentálja, vagy legalábbis megpróbálja megtenni.

OPCIÓK

A ps jelen változatának parancssori opciói a ps, BSD változata alapján készültek, nem pedig a System V változat szerint.

A parancssori argumentumoknak nem ajánlott ’−’ karakterrel kezdődniük, mivel a jövőben, ez a Unix98-standard parancssori argumentumok jelölésére lesz fenntartva, ezért ’−’ nélkül kell az aktuális ’’kiterjesztett BSD’’ stílusú argumentumokat jelölni.

Pillanatnyilag a ps program figyelmeztetést ad, ha egy ’−’-t használunk rövid opció jelölésére, de működni fog. Ha olyan shell szkriptjeid vannak, melyek BSD-stílusú argumentumokat használnak a ps hívásához, akkor a figyelmeztetések nyomán célszerű ezeket lecserélni, különben a közeljövőben ezek a szkriptek használhatatlanná válhatnak. Amennyiben ki akarod kapcsolni a figyelmeztetéseket, be kell állítani a I_WANT_A_BROKEN_PS környezeti változót.

Van néhány GNU stílusú ’’hosszú opció’’ is; lásd lentebb.

l

hosszú (long) formátum

u

felhasználói (user) formátum: megadja a felhasználó nevét és a kezdés idejét

j

’jobs’ formátum: megadja ’pgid’ és ’sid’ értékét is

s

’signal’ formátum

v

’vm’ formátum: a virtuális memória használatáról is tájékoztat

m

a memóriáról is ad információt; a p -vel együtt a használt lapok (page) számát is megadja.

f

’’erdő’’ ("forest") a parancssor családfáját adja meg

a

a többi felhasználó processzeit is kijelzi

x

a terminálhoz nem csatlakozó processzeket is kijelzi

S

a gyermek (child) CPU-idejét és a ’’page faults’’-okat is megadja

c

a parancsnevet a ’task_struct’-ból veszi

e

a parancssor után a környezetet is megadja

w

széles kimenet: nem csonkolja a parancssorokat, hogy beleférjenek egy sorba. Pontosabban szólva: minden ’w’ egy lehetséges plusz sort ad a kijelzéshez, melyet nem feltétlen használ ki a a ’ps’. Legfeljebb 100 db w használható.

h

nem ír ki fejlécet (header)

r

csak a futó processzeket listázza

n

numerikus kimenet a USER és WCHAN mezőknek

txx

csak a tty xx eszközt ellenőrző processzeket listázza. xx lehet a "/dev" alatti eszközfájl neve, vagy a név a tty illetve cu nélkül. Ez a jelölés fordítottja annak, amit a ps használ a TT mező kijelzésekor. Például ps -t1 a "/dev/tty1"-hez tartozó processzeket listázza. Ezen opció használata esetén minden, az adott eszközhöz tartozó processz listázódik, ’a’ és ’x’ opcióktól függetlenül.

O[+|-]k1[,[+|-]k2[,...]]

A processzek listáját a k1, k2, ... rövid kulcsok alapján vett többszintű rendezés szerint készíti. (Lásd RENDEZÉSI KULCSOK.) A ps különböző formáihoz különböző rendezési módok tartoznak, melyek a felhasználó által felülbírálhatók. A ’+’ jel opcionális, csupán az alapértelmezett irányt definiálja újra egy kulcson, míg a ’-’ megfordítja a sorrendet az azt követő kulcsra. Akárcsak t vagy pids, ez az opció is utolsó kell legyen az egy-parancsos argumentumban, de az egymást követő argumentumok specifikációi összefűzésre kerülnek.

pids

csak a megadott processzeket listázza. A processzazonosítókat vesszővel tagolt lista formájában kell megadni, mely az utolsó opciót közvetlenül követi. Például: ps j1,4,5. Egymás utáni argumentumokban megadott listák összefűzésre kerülnek, pl. ps l 1,2 3,4 5 6 kilistázza az 1-6 processzeket hosszú formában.

Ezen opció használata esetén a megfelelő PID értékű processzek mindenképp listázásra kerülnek, függetlenül az ’x’ és ’a’ opcióktól.

HOSSZÚ OPCIÓK

Ezen opciók előtt két ’−’-jel taláható.
−−sort
X[+|-]key[,[+|-]key[,...]]

Több-betűs kulcs alapján végez rendezést. (A kulcsokat lásd a RENDEZÉSI KULCSOK fejezetben.) X helyére tetszőleges elválasztó karakter írható, a GNU szokások szerint ez lehet a ’=’-jel. A ’+’-jel opcionális, mert nővekvő szám- vagy ABC szerinti rendezést jelent. Pl.: ps -jax --sort=uid,-ppid,+pid

−−help

Segítő üzenetet ad, amely összegzi a használatot és a támogatott rövid kulcsok listáját adja. Ez a lista esetleg frissebb lehet, mint ez a kézikönyv-lap.

−−version

Kijelzi a program verzóját és forrását.

RENDEZÉSI KULCSOK

Megjegyezzük, hogy a rendezéshez használt értékek a ps által használt belső értékek és nem azok az értékek, melyeket a kimeneti formátummezők némelyikében látunk.

SHORT LONG DESCRIPTION
c cmd a végrehajtható program egyszerű neve
C cmdline teljes parancssor
f flags a zászlók (flags), ahogy a hosszú formájú F
mezőkben
g pgrp processz csoportazonosító (group ID)
G tpgid a tty-t ellenőrző processz csoportazonosítója
j cutime felhalmozódott felhasználói idő
J cstime felhalmozódott rendszeridő
k utime felhasználói idő
K stime rendszeridő
m min_flt a kis ’page faults’-ok száma
M maj_flt a nagy ’page faults’-ok száma
n cmin_flt a felhalmozódott kis ’page faults’-ok száma
N cmaj_flt a felhalmozódott nagy ’page faults’-ok száma
o session session ID
p pid processzazonosító (PID)
P ppid a szülő processz azonosítója
r rss a rezidens halmaz mérete
R resident a rezidens lapok száma
s size memóriaméret kilobájtokban
S share a megosztott lapok (shared pages) mennyisége
t tty a tty kisebb eszközszáma (minor device number)
T start_time a processz indulásának ideje
U uid a felhasználói azonosító szám
u user a felhasználó neve
v vsize a teljes virtuális memóriahasználat bájtokban
y priority a kernel ütemezésének prioritása

MEZŐLEÍRÁSOK

PRI

Ez a ’task’ struktúra számláló mezője (counter field). Ez a processz által elérhető időszelet HZ egységekben.

NI

A hagyományos Unix ’nice’ érték; a pozitív értékek kisebb CPU időt jelentenek.

SIZE

Virtuális (image) méret; a szöveg+adat+verem összmérete.

RSS

Rezidens halmazméret; a memóriafoglalás kilobájtokban.

WCHAN

Azon kernelfüggvény neve, ahol a processz alszik, a ’sys_’ leválasztásával. Ha /etc/psdatabase nem létezik, ez csak egy hexadecimális szám.

STAT

A processz állapotát adja meg. Az első mező: R futó (runnable), S alvó (sleeping), D nem megszakíthatóan alvó (uninterruptible sleep), T megállított vagy nyomkövetett (stopped vagy traced) Z zombi (zombie) processzekre. A második mező egy W -t tartalmaz, ha a processznek nincs rezidens lapja. A harmadik mező N ha a processznek pozitív ’nice’ értéke van. (NI mező).

TT

Az ellenőrzött tty jele.

PAGEIN

A nagy ’page fault’-ok száma. (Azaz azon page fault-oké, melyek azt eredményezték, hogy egy lapot lemezről vagy a cache pufferből kellett beolvasni.)

TRS

A rezidens méret.

SWAP

A swap eszközből foglalt méret kilobájtokban, illetve lapokban, ha a −p is adott.

SHARE

Osztott (shared) memóriahasználat.

FRISSÍTÉS

A ps ezen proc -alapú változata a proc fájlrendszer fájljait olvassa munka közben, melyek a /proc -ban találhatók. Ezért ezen ps -változatnak nem szükséges, hogy a kmem ’suid’-os legyen, vagy speciális előjogokkal fusson.

Nem célszerű ezen programnak semmilyen különleges előjogot adni.

Szükség lehet a /etc/psdatabase frissítésére a /usr/sbin/psupdate futtatásával, hogy a WCHAN mező értelmes információkat tartalmazzon. Ezt minden új kernelfordításkor célszerű megtenni. Szintén érdemes lefuttatni a ps -t egyszer root-ként, majd ezt megismételni, ha a ’/dev’-ben egy tty eszköz megváltozik.

Akárcsak a procps-1.00 esetén, a ’ps’ és a ’top’ közvetlenül olvassa a ’System.map’-ot ha lehetséges. A kernel cím-szimbólum feloldás lehetőségei (address-to-symbol resolution):
$PS_SYSTEM_MAP
/boot/System.map-’uname -r’
/boot/System.map
/lib/modules/’uname -r’/System.map
/etc/psdatabase
/boot/psdatabase-’uname -r’
/boot/psdatabase,
/lib/modules/’uname -r’/psdatabase

MEGJEGYZÉSEK

A task_struct struktúra used_math tagja nem kerül kijelzésre, mivel crt0.s ellenőrzi, hogy jelen van-e matematikai koprocesszor. Ez azt jelenti, hogy a ’math flag’ minden processzre be lesz állítva, ami pedig haszontalan.

A lemezre swap-pelt programok parancssori argumentumok nélkül jelennek meg, és hacsak a c opció nem adott, zárójelbe kerülnek.

%CPU A "CPU idő/valós idő" arányt mutatja százalékban. Ez nem fogja elérni a 100%-ot, hacsak nincs szerencsénk. Ez a felhasznált idő és a program futásidejének hányadosa.

A SIZE és RSS mezők nem számolják a laptáblákat (page tables) és a task_struct -ját a processznek; ez pedig legalább 12 kilobájt memóriát jelent, amely mindenképp rezidens. SIZE a processz virtuális mérete (code+data+stack).

Az eszközszámokat a nevekre való leképezéshez a ps egy /etc/psdevtab nevő fájlt tart karban, ami a "/dev" minden megújításakor frissítődik ha az engedélyek ezt megengedik. Amennyiben az engedélyek nem engedik a frissítést, a ps minden hívása egy stat(2) hívást igényel a "/dev" minden fájljára. Amennyiben a "/dev" tartalma gyakran változik a rendszeren, a ps -t célszerű gyakran lefuttatni root-ként. Esetleg egy $HOME alatti fájl is hozzáadható a programhoz, ha nagy lesz a közvélemény nyomása.

SZERZŐ

A ps -t eredetileg Branko Lankester <lankeste [AT] fwi.nl> írta. Michael K. Johnson <johnsonm [AT] redhat.com> jelentős részben újraírta, hogy a ’proc’ fájlrendszert használja. Michael Shields <mjshield [AT] nyx.edu> a PID-listák lehetőségét adta a programhoz. Charles Blake <cblake [AT] bbn.com> a többszintű rendezést, a ’dirent-style library’, az eszköznév-szám térkép adatbázisát, a közelítő bináris keresést a System.map-ban és sok kódolási illetve dokumentálási javítást adott a programhoz. David Mossberger-Tang az általános BSD támogatást írta a psupdate-hez. Michael K. Johnson <johnsonm [AT] redhat.com> az aktuális karbantartó.

Hibajelentéseket a <procps-bugs [AT] redhat.com> címre kérjük küldeni.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha [AT] rs1.hu>

A fordító megjegyzése: Az eredeti dokumentum sok nehezen érthető mondatot, nem definiált rövidítést, szleng kifejezést tartalmazott. Sok esetben bizonytalan vagyok a fordításban. Kérem, óvatosan olvassa mindenki ezt a fordítást, és ha egyes részeket valaki tud pontosítani, tudassa velem.

COMMENTS