Manpages

NAAM

printenv - print all or part of environment

SAMENVATTING

printenv [OPTIE]... [VARIABELE]...

BESCHRIJVING

Toont de waarde van de gegeven omgevingsvariabele(n). Zonder VARIABELE worden de waarden van alle omgevingsvariabelen getoond.
-0
, --null

elke regel afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Opmerking: Uw shell kan een eigen versie van printenv hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie en Richard Mlynarik.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/printenv>;
of lokaal via: info '(coreutils) printenv invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS