Manpages

JMÉNO

printenv − vypíše všechny nebo zadané proměnné prostředí

POUŽITÍ

printenv [PROMĚNNÁ]...
printenv
VOLBA

POPIS

Vypíše hodnoty zadaných PROMĚNNÝCH prostředí. Pokud nejsou zadány žádné PROMĚNNÉ, vypíše název a hodnotu všech.

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu printenv, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

Napsal David MacKenzie a Richard Mlynarik.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro printenv je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a printenv, měl by příkaz

info coreutils ’printenv invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS