Manpages

NIMI

printenv − tulosta kaikki tai osa ympäristöstä

KUVAUS

printenv [−−help] [−−version] [muuttuja...]

KUVAUS

Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla epätarkka tai puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen lähde

Tämä käsikirjan sivu kuvaa GNU-version ohjelmasta printenv. Ilman argumentteja printenv tulostaa koko ympäristön. Jos yksi tai useampi muuttujan nimi on annettu, ohjelma tulostaa jokaisen asetetun muuttujan arvon, eikä mitään asettamattomien muuttujien osalta.

Paluuarvo on:
0 jos kaikki määritellyt muuttujat löytyivät
1 jos ainakin yksi määritelty muuttuja löytyi
2 jos kirjoitusoperaatio epäonnistui

OPTIOT

−−help

Tulosta käyttöohjeet vakiotulosteeseen ja poistu onnistumista osoittavalla paluuarvolla.

−−version

Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu onnistumista osoittavalla paluuarvolla.

COMMENTS