Manpages

NAMN

pmap — rapportera minneskartan över en process

SYNOPSIS

pmap [flaggor] pid […]

BESKRIVNING

Kommandot pmap rapporterar minneskartan över en process eller processer.

FLAGGOR

-x, --extended

Visa det utökade formatet.

-d, --device

Visa enhetsformatet.

-q, --quiet

Visa inte några huvud- och fotrader.

-A, --range låg,hög

Begränsa resultaten till adressintervallet från låg till hög. Observera att argumenten låg och hög är en enda sträng separerad med komma.

-X

Visa ännu fler detaljer än flaggan -x. VARNING: formatet ändras i enlighet med /proc/PID/smaps

-XX

Visa allt kärnan tillhandahåller

-p, --show-path

Visa den fullständiga sökvägen till filer i mappningskolumnen

-c, --read-rc

Läs standardkonfigurationen

-C, --read-rc-from fil

Läs konfigurationen från fil

-n, --create-rc

Skapa en ny standardkonfiguration

-N, --create-rc-to fil

Skapa en ny konfiguration i fil

-h, --help

Visa hjälptext och avsluta.

-V, --version

Visa versionsinformation och avsluta.

SLUTSTATUS

0

Gick bra.

1

Misslyckades.

42

Hittade inte alla efterfrågade processer.

SE ÄVEN

ps(1), pgrep(1)

STANDARDER

Inga standarder är tillämpliga, men pmap liknar väldigt mycket ett SunOS-kommando.

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv [AT] listor.se">tp-sv [AT] listor.se

COMMENTS