Manpages

NAZWA

pmap - informacje o odwzorowaniu pamięci procesu

SKŁADNIA

pmap [opcje] pid [...]

OPIS

The pmap command reports the memory map of a process or processes.

OPCJE

-x, --extended

Wyświetlanie w formacie rozszerzonym.

-d, --device

Wyświetlanie w formacie urządzeń.

-q, --quiet

Bez wyświetlania linii nagłówka i stopki.

-A, --range dolny,górny

Ograniczenie wyników do podanego przedziału adresów: dolny,górny. Limity dolny i górny podaje się rozdzielone przecinkiem jako pojedynczy argument.

-X

Wypisywanie jeszcze więcej szczegółów niż z opcją -x. UWAGA: format zmienia się z /proc/PID/smaps

-XX

Wypisywanie wszystkiego, co udostępnia jądro

-p, --show-path

Wypisywanie pełnych ścieżek do plików w kolumnie odwzorowań

-c, --read-rc

Odczyt domyślnej konfiguracji

-C, --read-rc-from plik

Odczyt konfiguracji z pliku

-n, --create-rc

Utworzenie nowej konfiguracji domyślnej

-N, --create-rc-to plik

Utworzenie nowej konfiguracji w pliku

-h, --help

Wyświetlenie tekstu pomocy i zakończenie.

-V, --version

Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

KOD WYJŚCIA

0

Sukces.

1

Niepowodzenie.

42

Nie znaleziono wszystkich żądanych procesów.

ZOBACZ TAKŻE

ps(1), pgrep(1)

STANDARDY

No standards apply, but pmap looks an awful lot like a SunOS command.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org

COMMENTS