Manpages

NAZWA

passwd − plik passwd definiujący użytkowników systemu

OPIS

Plik passwd jest plikiem tekstowym ASCII, który zawiera listę użytkowników systemu oraz hasła jakich muszą używać aby otrzymać dostęp do systemu. Każdy powinien móc odczytać informacje z pliku passwd (ponieważ hasła w tym pliku są zakodowane jest to poprawne) lecz prawo do modyfikacji pliku powinien mieć tylko administrator. Dodając nowego użytkownika należy pole przeznaczone na hasło pozostawić puste i użyć programu passwd(1). Gwiazdka lub inny pojedynczy znak w polu hasła oznacza, ze użytkownik nie może dostać się do systemu przez login(1). Jeśli główny system plików jest na ram dysku (/dev/ram) należy plik passwd skopiować na dyskietkę przechowującą główny system plików przed zamknięciem systemu. Trzeba również sprawdzić prawa dostępu do. Jeśli trzeba utworzyć grupę użytkowników, ich identyfikatory grupy GID muszą być równe oraz musi istnieć odpowiednia pozycja w pliku /etc/group, lub grupa nie będzie istniała.

Każda pozycja zajmuje jeden wiersz w formacie:

login_name:hasło:UID:GID:imie_nazwisko:katalog:powłoka

Krótki opis poszczególnych pól:

login_name

nazwa użytkownika w systemie (radzę używać małych liter).

hasło

zakodowane hasło użytkownika.

UID

identyfikator użytkownika (liczbowo).

GID

identyfikator grupy (liczbowo).

imię_nazwisko

Opisowa nazwa użytkownika, zwykle imię i nazwisko (wykorzystywane przez programy pocztowe).

katalog

katalog macierzysty ($HOME) użytkownika.

powłoka

program jaki uruchomić po wejściu użytkownika do systemu. (jeśli pusty użyj /bin/sh, jeśli istnieje /etc/shells i dana powłoka nie jest tam wymieniona, użytkownik nie będzie mógł dostać się do systemu wykorzystując protokół ftp).

PLIKI

/etc/passwd

ZOBACZ TAKŻE

login(1), passwd(1), group(5)

COMMENTS