Manpages

JMÉNO

passwd - seznam hesel uživatelů

POPIS

Passwd je čitelný textový soubor, který obsahuje seznam uživatelů systému a hesel, která musejí použít pro přístup. Seznam hesel uživatelů by měl být s právy pro čtení pro každého, což v pořádku, protože jsou hesla zašifrována, ale zápisová práva má jenom superuživatel. Jestliže vytvoříte nový login, nechejte pole pro heslo prázdné a použijte passwd(1) pro doplnění. Hvězdička nebo něco podobného v poli hesel značí, že tento uživatel se nemůže přihlásit přes login(1). Jestliže je váš kořenový adresář v /dev/ram, tak musíte uložit změněný soubor hesel do vašeho kořenového adresáře na disketě něž systém vypnete. Jestliže chcete vytvořit skupinu uživatelů, jejich GID musí být stejná a musí pro ni existovat záznam v souboru /etc/group, nebo skupina nebude existovat.

Každý řádek tvoří jeden záznam, který má následující formát:

login_name:passwd:UID:GID:user_name:directory:shell

Popis jednotlivých polí:

login_name

přihlašovací jméno uživatele systému

password

zašifrované heslo uživatele

UID

číselná identifikace uživatele (user ID)

GID

číselná identifikace skupiny (group ID)

user_name

(volitelné) poznámka (často celé jméno uživatele)

directory

domovský adresář uživatele ($HOME)

shell

program, který je spuštěn po úspěšném přihlášení (jestliže je prázdný, použije se /bin/sh).

SOUBORY

/etc/passwd

DALŠÍ INFORMACE

passwd(1), login(1), group(5)

COMMENTS