Manpages

NAZWA

od - zrzuca pliki w formacie ósemkowym i innych

SKŁADNIA

od [OPCJA]... [PLIK]...
od
[-abcdfilosx]... [PLIK] [[+]PRZESUNIĘCIE[.][b]]
od --traditional
[OPCJA]... [PLIK] [[+]PRZESUNIĘCIE[.][b] [+][ETYKIETA][.][b]]

OPIS

Wypisuje jednoznaczną reprezentację PLIKU (domyślnie używa bajtów w systemie ósemkowym) na standardowe wyjście. Jeśli podano więcej niż jeden argument PLIK, są one łączone w zadanej kolejności tworząc wejście programu.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Jeśli pierwsze i drugie wywołanie formatu pasuje do użytej składni, to przyjmowane jest, że został użyty drugi format, jeśli ostatni operator zaczyna się od + lub (jeśli występują dwa) od cyfry. PRZESUNIĘCIE jest równoważne -j PRZESUNIĘCIE. ETYKIETA jest pseudoadresem pierwszego wypisanego bajtu, zwiększającym się w trakcie pracy programu. Dla PRZESUNIĘCIA i ETYKIETY przedrostki 0x lub 0X oznaczają zapis szesnastkowy, przyrostkiem może być . oznaczająca zapis ósemkowy lub b - wielokrotność 512.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-A
, --address-radix=PODSTAWA

formaty wyjściowe do przesunięć w plikach; PODSTAWA to jedna z liter [doxn] - dziesiętna, o’semkowa, hex (szesnastkowa) lub none (brak)

--endian={big|little}

zamiera wejściowe bajty zgodnie z wybraną kolejnością

-j, --skip-bytes=BAJTY

pomija początkową liczbę BAJTÓW z wejścia

-N, --read-bytes=BAJTY

ogranicza zrzut do liczby BAJTÓW wejściowych

-S BAJTY, --strings[=BAJTY]

wypisuje co najmniej podaną liczbę BAJTÓW znaków graficznych; gdy nie poda się BAJTÓW przyjmowana jest wartość 3

-t, --format=TYP

wybiera format lub formaty danych wyjściowych

-v, --output-duplicates

nie używa * w celu oznaczenia powtórzonych wierszy

-w[BAJTY], --width[=BAJTY]

wyświetla liczbę BAJTÓW w każdym wierszu wyjściowym; gdy nie poda się żadnej wartości, przyjmowana jest wartość domyślna 32.

--traditional

akceptuje argumenty w trzeciej postaci podanej w sekcji SKŁADNIA

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Tradycyjne specyfikacje formatu mogą być mieszane, sumują się:

-a

jak -t a: wybiera znaki nazwane, po zignorowaniu najstarszego bitu

-b

jak -t o1: wybiera bajty ósemkowe

-c

jak -t c: wybiera drukowalne znaki bądź sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem

-d

jak -t u2: wybiera 2-bajtowe liczby dziesiętne bez znaku (unsigned)

-f

jak -t fF: wybiera liczby zmiennoprzecinkowe (typu float)

-i

jak -t dI: wybiera dziesiętne liczby całkowite (typu integer)

-l

jak -t dL: wybiera liczby dziesiętne (typu long)

-o

jak -t o2: wybiera 2-bajtowe znaki ósemkowe

-s

jak -t d2: wybiera 2-bajtowe znaki dziesiętne

-x

jak -t x2: wybiera 2-bajtowe znaki szesnastkowe

Aby określić TYP należy podać jedno lub więcej z następujących określeń:

a

znaki nazwane, po zignorowaniu najstarszego typu

c

znaki drukowalne lub sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem

d[ROZMIAR]

liczba dziesiętna ze znakiem, o ROZMIARZE bajtów na liczbę

f[ROZMIAR]

floating point, SIZE bytes per float

o[ROZMIAR]

liczba ósemkowa, o ROZMIARZE bajtów na liczbę

u[ROZMIAR]

liczba dziesiętna bez znaku, o ROZMIARZE bajtów na liczbę

x[ROZMIAR]

liczba szesnastkowa, o ROZMIARZE bajtów na liczbę

ROZMIAR jest liczbą. Dla typów [doux], ROZMIAR może wynosić również: C: sizeof(char), S: sizeof(short), I: sizeof(int) lub L: sizeof(long). Jeśli TYP ma wartość f, to ROZMIAR może wynosić także F: sizeof(float), D: sizeof(double) lub L: sizeof(long double)

Dodanie przyrostka z do dowolnego typu wyświetla znaki drukowalne na końcu każdego wiersza wyjściowego

BAJTY to zapis szesnastkowy z przedrostkiem 0x lub 0X, który może mieć jeden z następujących przyrostków:

b

512

KB

1000

K

1024

MB

1000*1000

M

1024*1024

and so on for G, T, P, E, Z, Y. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

PRZYKŁADY

od -A x -t x1z -v

wypisuje w szesnastkowym formacie wyjściowym

od -A o -t oS -w16

domyślny format wyjściowy używany przez od

AUTOR

Napisane przez Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/od>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) od invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent [AT] hoth.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.