Manpages

NAAM

od - dump files in octal and other formats

SAMENVATTING

od [OPTIE]... [BESTAND]...
od
[-abcdfilosx]... [BESTAND] [[+]POSITIE[.][b]]
od
--traditional [OPTIE]... [BESTAND] [[+]POSITIE[.][b] [+][LABEL][.][b]]

BESCHRIJVING

Stuurt een eenduidige representatie (standaard in octale bytes) van het gegeven BESTAND naar standaarduitvoer. Bij meer dan één BESTAND, plakt het deze in de gegeven volgorde achter elkaar om de invoer te vormen.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND ’-’ is, wordt standaardinvoer gelezen.

Als niet --traditional gebruikt is, dan geldt de tweede vorm van ’Gebruik’ wanneer het laatste argument met een ’+’ begint of (bij twee argumenten) met een cijfer. Een POSITIE-argument betekent hetzelfde als -j POSITIE. LABEL is een pseudo-adres voor de eerste getoonde byte, wordt tussen haakjes getoond, en wordt net als het echte adres opgehoogd tijdens de voortgang. Voor POSITIE en LABEL betekenen een voorgevoegde ’0x’ of ’0X’ hexadecimaal; het achtervoegsel ’.’ betekent octaal en ’b’ vermenigvuldiging met 512.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-A
, --address-radix=GROND

te gebruiken grondtal voor adressen; ’x’ voor hex, ’d’ voor decimaal, ’o’ voor octaal, ’n’ voor geen

--endian={big|little}

invoerbytes verwisselen volgens aangeven volgorde

-j, --skip-bytes=BYTES

dit aantal bytes aan begin van invoer overslaan

-N, --read-bytes=BYTES

de uitvoer beperken tot dit aantal bytes van invoer

-S BYTES, --strings[=LENGTE]

alleen symboolnamen tonen, van minstens deze lengte

-t, --format=TYPE

te gebruiken type opmaak voor de uitvoer

-v, --output-duplicates

duplicaten tonen, i.p.v. ’*’ voor regelweglating

-w[GETAL], --width[=GETAL]

aantal te tonen bytes per uitvoerregel

--traditional

ook argumenten in traditionele vorm accepteren

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Traditionele opmaakspecificaties mogen ook gebruikt worden; zij accumuleren:

-a

ls -t a, tekennamen tonen, het hoogste bit negerend

-b

als -t o1, octale getallen van 1 byte tonen

-c

als -t c, afdrukbare tekens of backslash-codes tonen

-d

als -t u2, decimale getallen van 2 bytes zonder teken tonen

-f

als -t fF, drijvendekommagetallen tonen

-i

als -t dI, decimale korte gehele getallen tonen

-l

als -t dL, decimale lange gehele getallen tonen

-o

als -t o2, octale getallen van 2 bytes tonen

-s

als -t d2, decimale getallen van 2 bytes tonen

-x

als -t x2, hexadecimale getallen van 2 bytes tonen

TYPE bestaat uit één of meer van de volgende aanduidigen:

a

tekennaam, het hoogste bit negerend

c

ASCII-teken of backslash-code

d[AANTAL]

decimaal getal met plus- of minteken, met AANTAL bytes per getal

f[AANTAL]

drijvendekommagetal, met AANTAL bytes per getal

o[AANTAL]

octaal getal, met AANTAL bytes per getal

u[AANTAL]

decimaal getal zonder teken, met AANTAL bytes per getal

x[AANTAL]

hexadecimaal getal, met AANTAL bytes per getal

AANTAL is een getal. Als TYPE een van [doux] is, dan mag AANTAL ook zijn: C voor sizeof(char), S voor sizeof(short), I voor sizeof(int), of L voor sizeof(long). Als TYPE ’f’ is, mag AANTAL ook zijn: F voor sizeof(float), D voor sizeof(double), of L voor sizeof(long double). (De machineafhankelijke functie sizeof() geeft de lengte in bytes aan van de gegeven eenheid.)

Met het achtervoegsel ’z’ achter een TYPE, worden aan het eind van elke uitvoerregel als extra de afdrukbare tekens getoond.

BYTES is hex with 0x or 0X prefix, and may have a multiplier suffix:

b

512

KB

1000

K

1024

MB

1000*1000

M

1024*1024

and so on for G, T, P, E, Z, Y. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

VOORBEELDEN

od -A x -t x1z -v

Display hexdump format output

od -A o -t oS -w16

The default output format used by od

AUTEUR

Geschreven door Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/od>;
of lokaal via: info '(coreutils) od invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.