Manpages

NIMI

od − tulosta tiedostoja oktaali- ja muissa muodoissa

YLEISKATSAUS

od [−abcdfhiloxv] [−s[tavut]] [−w[tavut]] [−A kantaluku] [−j tavut] [−N tavut] [−t tyyppi] [−−skip−bytes=tavut] [−−address−radix=kantaluku] [−−read−bytes=tavut] [−−format=tyyppi] [−−output−duplicates] [−−strings[=tavut]] [−−width[=tavut]] [−−traditional] [−−help] [−−version] [tiedosto...]

KUVAUS

Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla epätarkka tai epätäydellinen. Texinfo dokumentaatio on nykyisin virallinen lähde.

Tämä käsikirjan sivu dokumentoi ohjelman od GNU-version. od kirjoittaa vakiotulosteeseen annettujen tiedostojen (tai vakiosyötteen, mikäli tiedostonimi on ’-’) sisällön. Kukin tulosterivi käsittää vasempana sarakkeena syöttötiedoston siirtymän, jota seuraa yksi tai useampia tietosarakkeita syöttötiedostosta muotoiltuna optioiden määräämällä tavalla. Oletusmuotoilu on, että siirtymäsarake on oktaalimuodossa ja tiedoston tiedot kaksitavuisia oktaalilukuja.

OPTIOT
−A, −−address−radix=kantaluku

Valitse kanta, jonka mukaisina tiedoston siirtymät tulostetaan. Kantaluku voi olla jokin seuraavista:

d

desimaaliluku

o

oktaaliluku

x

heksadesimaaliluku

n

ei mitään (siirtymiä ei tulosteta)

Oletus on oktaaliluku.
−j, −−skip−bytes=tavut

Ohita tavut luettua tavua ennen muotoilua ja tulostusta. Jos tavut alkaa merkinnällä ’0x’ tai ’0X’, se tulkitaan heksadesimaaliluvuksi, jos se alkaa merkinnällä ’0’, oktaaliluvuksi, muutoin desimaaliluvuksi. Jos sen lopussa on merkki ’b’, se kerrotaan luvulla 512, jos ’k’, luvulla 1024, ja jos ’m’, luvulla 1048576.

−N, −−read−bytes=tavut

Tulosta vain tavut tavua kustakin syöttötiedostosta. Alku- ja loppuliitteet lukuun tavut tulkitaan kuten optiossa −j .

−t, −−format=tyyppi

Valitsee muotoilun, jota käytetään tulostettaessa tiedoston tietoja. tyyppi on merkkijono, jossa on yksi tai useampia alempana luetelluista tyyppiä kuvaavista merkeistä. Jos tyyppi-merkkijonossa on useampaa lajia tyyppimerkkiä tai tätä optiota käytetään useammin kuin kerran, od kirjoittaa kopion tulostusrivistä käyttäen jokaista määriteltyä tietotyyppiä määrittelyn mukaisessa järjestyksessä.

a

nimetty merkki

c

ASCII-merkki tai kenoviivamerkkimääritys

d

etumerkillä varustettu desimaaliluku

f

liukuluku

o

oktaaliluku

u

etumerkitön desimaaliluku

x

heksadesimaaliluku

Lukuunottamatta tyyppejä ’a’ ja ’c’, voit määritellä tavujen lukumäärän, jota käytetään tulkittaessa kutakin tyyppiä olevaa lukua lisäämällä tyyppimerkin jälkeen desimaalikokonaisluvun. Vaihtoehtoisesti voit määritellä C-kääntäjän sisäänrakennettujen tietotyyppien koon lisäämällä tietotyyppimerkin jälkeen yhden seuraavista merkeistä. Kokonaisluvuille (d, o, u, x):

C

char

S

short

I

int

L

long

Liukuluvuille (f):

F

float

D

double

L

long double

−v, −−output−duplicates

Tulostaa identtiset toisiaan seuraavat rivit. Oletuksena on, että kun kaksi tai useampia toisiaan seuraavia rivejä ovat identtisiä, od tulostaa vain ensimmäisen rivin ja kirjoittaa tähden seuraavalle riville osoittamaan, että identtiset rivit on poistettu.

−s, −−strings[=tavut]

Normaalitulostuksen sijasta tulostaa vain syöttötiedon merkkijonovakiot, jotka ovat ainakin tavut tavua pitkiä ASCII-grafiikka (tai muotoilu) -merkkijonoja, jotka päättyvät NUL-merkkiin. Jos tavut puuttuu, oletusarvo on 3.

−w, −−width[=tavut]

Tulostusriville muotoiltavien syöttötiedon tavujen lukumäärä. Sen täytyy olla määriteltyjen tulostustyyppien kokojen pienimmän yhteisen tekijän kerrannainen. Jos tavut puuttuu, oletusarvo on 32. Jos optiota ei ole määritelty, oletusarvo on 16.

−−help

Tulostaa käyttöohjeen ja poistuu ohjelmasta onnistumista ilmaisevalla paluuarvolla.

−−version

Kirjoittaa versiotiedon vakiotulosteeseen ja poistuu ohjelmasta.

Seuraavat optiot antavat vanhoja, ennen POSIXia käytettyjä muotoilumäärityksiä vastaavat POSIX-määritykset. GNU od hyväksyy vanhojen ja uusien optioiden yhdistelmät. Muotoilumääritysoptioita voidaan käyttää päällekkäin.

−a

Tulostaa nimettyinä merkkeinä. Vastaa −t a.

−b

Tulostaa oktaalitavuina. Vastaa −t oC.

−c

Tulostaa ASCII-merkkeinä tai kenoviivamäärityksinä. Vastaa −t c.

−d

Tulostaa etumerkittöminä lyhyinä desimaalilukuina. Vastaa −t u2.

−f

Tulostaa liukulukuina. Vastaa −t fF.

−h

Tulostaa lyhyinä heksadesimaalilukuina. Vastaa −t x2.

−i

Tulostaa lyhyinä desimaalilukuina. Vastaa −t d2.

−l

Tulostaa pitkinä desimaalilukuina. Vastaa −t d4.

−o

Tulostaa lyhyinä oktaalilukuina. Vastaa −t o2.

−x

Tulostaa lyhyinä heksadesimaalilukuina. Vastaa −t x2.

−−traditional

Tunnistaa ennen POSIXia käytetyt non-option argumentit, jotka jotkut vanhemmat od-versiot hyväksyivät. Seuraavaa syntaksia
od
−−traditional [file] [[+]offset[.][b] [[+]label[.][b]]]
voidaan käyttää määrittelemään enintään yhden tiedoston ja valinnaisia argumentteja, jotka määrittelevät siirtymän ja valealoitusosoitteen label. Oletuksena on, että offset tulkitaan oktaaliluvuksi, joka määrittelee, kuinka monta syöttötietotavua ohitetaan ennen muotoilua ja tulostusta. Valinnainen seuraava desimaalipiste pakottaa tulkitsemaan offset desimaaliluvuksi. Jos desimaalia ei ole määritelty ja siirtymä alkaa ’0x’ tai ’0x’, se tulkitaan heksadesimaaliluvuksi. Jos luvun jäljessä on ’b’, ohitettavien tavujen lukumäärä on offset kerrottuna luvulla 512. Nimike (label) -argumentti tulkitaan kuin siirtymä, mutta se määrittelee alkuvaleosoitteen. Valeosoitteet näkyvät suluissa normaaliosoitteiden jäljessä.