Manpages

NAAM

nohup - run a command immune to hangups, with output to a non-tty

SAMENVATTING

nohup COMMANDO [ARGUMENT]...
nohup
OPTIE

BESCHRIJVING

Voert het gegeven COMMANDO uit, ’hangup’-signalen negerend.

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Als standaardinvoer een terminal is, dan de invoer naar ’/dev/null’ omleiden. Als standaarduitvoer een terminal is, dan eventuele uitvoer zo mogelijk aan ’nohup.out’ toevoegen, anders aan ’$HOME/nohup.out’. Als standaardfoutuitvoer een terminal is, dan deze naar standaarduitvoer omleiden. Gebruik ’nohup COMMANDO > BESTAND’ om de uitvoer naar een BESTAND te sturen.

Opmerking: Uw shell kan een eigen versie van nohup hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

AUTEUR

Geschreven door Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/nohup>;
of lokaal via: info '(coreutils) nohup invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS