Manpages

NIMI

nohup − aja komento yhteyden katkeamisesta huolimatta ja ohjaa tulostukset pois vakiotulosteesta

YLEISKATSAUS

nohup komento [arg...]
nohup
{−−help,−−version}

KUVAUS

Tätä ohjetta ei enää ylläpidetä, mistä johtuen se saattaa olla epätarkka tai epätäydellinen. Texinfo -ohjeisto on tällä hetkellä arvovaltainen lähde.

Tämä man-sivu koskee GNU-versiota komennosta nohup. nohup ajaa annetun komennon välittämättä päättymissignaaleista ja suorituksen prioteetti nostettuna 5:llä siten, että komennon suoritus jatkuu taustalla uloskirjautumisen jälkeen. Jos ohjelman tulostus on ohjattu vakiotulosteeseen, virhetulosteet uudelleenohjataan tiedostoon ’nohup.out’. Jos tiedostoa ei voida kirjoittaa, niin silloin ne lisätään tiedoston ’$HOME/nohup.out’ loppuun. Jos tämäkään ei onnistu, komento jätetään suorittamatta.

Jos nohup luo tiedoston ’nohup.out’ tai ’$HOME/nohup.out’, niin tiedostoon ei ole oikeuksia ryhmällä (group) eikä muilla (others). Se ei kuitenkaan muuta mahdollisesti jo olemassaolevan tiedoston oikeuksia.

nohup ei laita automaattisesti komentoa tausta-ajoon. Jos haluat laittaa komennon tausta-ajoon, kirjoita komentorivin loppuun ’&’-merkki.

OPTIOT
GNU nohup -komento tunnistaa seuraavat optiot:

−−help

Tulostaa käyttöohjeen vakiotulosteeseen ja poistuu onnistuneesti.

−−version

Tulostaa version vakiotulosteeseen ja poistuu onnistuneesti.

COMMENTS