Manpages

JMÉNO

nohup − spustí příkaz odolný proti signálu hangup, s výstupem nesměřujícím na terminál

POUŽITÍ

nohup PŘÍKAZ [PARAMETR]...
nohup
VOLBA

POPIS

Spustí PŘÍKAZ tak, aby ignoroval signál hangup.

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Pokud je standardní vstup terminál, přesměruje jej z /dev/null. Pokud je standardní výstup terminál, připojí výstup na konec souboru ’nohup.out’, pokud je to možné, jinak do souboru ’$HOME/nohup.out’. Pokud je standardní chybový výstup terminál, přesměruje jej na standardní výstup. Pro uložení výstupu do SOUBORu, použijte ’nohup PŘÍKAZ > SOUBOR’.

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu nohup, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

Napsal Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro nohup je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a nohup, měl by příkaz

info coreutils ’nohup invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS