Manpages

NÉV

lilo.conf − a lilo konfigurációs fájlja

LEÍRÁS

Ezt a fájl alapértelmezésben /etc/lilo.conf, a boot loader-t telepítő lilo használja (lásd még lilo(8)).

Egy példa a lilo.conf fájlra:

boot = /dev/hda
delay = 40
compact
vga = normal
root = /dev/hda1
read-only
image = /zImage-1.5.99
label = try
image = /zImage-1.0.9
label = 1.0.9
image = /tamu/vmlinuz

label = tamu

root = /dev/hdb2

vga = ask

other = /dev/hda3

label = dos

table = /dev/hda

A fenti minta konfigurációs fájl meghatározza, hogy a lilo a /dev/hda1 Master Boot Record-ját használja. (A lilo egyéb irányú felhasználásának, valamint más operációs rendszerekkel való együttműködésének leírásához lásd még a user.tex fájlt a lilo dokumentációjából.)

Bootolás előtt a boot betöltő 4 másodpercet (40 tizedmásodpercet) fog várni arra, hogy a felhasználó megnyomja a [Shift] billentyűt. Amennyiben ez nem történik meg, az első előforduló kernel image (/zImage-1.5.99, amely valószinűleg öt perccel korábban volt telepítve) kerül betöltésre. Amennyiben a felhasználó [Shift]-et nyom, a boot betöltő megkérdezi, hogy melyik image kerüljön betöltésre. Abban az esetben, ha Ön elfelejtette volna a lehetséges opciókat, nyomja meg a [TAB] billentyűt (vagy a [?]-t ha US billentyűzete van), és megjelenik egy menü a következő opciókkal: betöltésre kerülhet a vadonatúj kernel, vagy egy régebbi, megbízható kernel, vagy egy olyan kernel, amelyik egy más root fájl rendszeren található (abban az esetben, ha az alapértelmezett root fájl rendszeren valami végzetes hibát követett el), vagy betölthet egy más operációs rendszert. Maximum 16 image sorolható fel a lilo.conf-ban.

Ahogy az a fenti példából is kiderül, a konfigurációs fájl elején néhány globális opció beállítása találató (az első 6 sor a fenti példában), amelyeket a különböző image-ek opcióinak leírása követ. Egy image-t jellemző opció felülírja a globális opciót.

GLOBÁLIS OPCIÓK

Sokféle lehetséges kulcsszó létezik. Az alábbi leírás, néhány rövidítéstől eltekintve, majdnem szószerint követi a user.tex-ben olvashatókat.
backup=
backup-fájl

Átmásolja az eredeti boot sectort a backup-file -ba (amely szintén lehet egy eszköz, például /dev/null) a /boot/boot.NNNN helyett.

boot=boot-eszköz

Meghatározza annak az eszköznek a nevét (például egy partíció a merevlemezen) amely tartalmazza a boot szektort. Amennyiben ez a kulcsszó nem jelenik meg, a boot szektor arról az eszközről lesz olvasva (és esetleg arra is lesz írva), amelyik pillanatnyilag root partícióként van csatlakoztatva.

compact

Ez az opció azt jelenti, hogy a lilo megpróbálja egyesíteni a szomszédos szektorokra irányuló olvasási kéréseket egyetlen olvasási kéréssé. Ez nagymértékben lerövidíti a betöltési időt, és a map fájl is kisebb lesz. A hajlékony lemezről történik.

default=név

Az itt választott image lesz az alapértelmezett boot image. Amennyiben a ´default´ opció nincs specifikálva, a konfigurációs fájlban elsőként előforduló image lesz felhasználva.

delay=tsecs

Meghatározza tizedmásodpercekben azt az időt, amennyit a boot betöltő várhat addig, ameddig elkezdi betölteni az első image-t. Ez azon rendszerek esetében lehet hasznos, amelyek azonnal boot-olnak a merevlemezről miután a billentyűzet-használat engedélyezve van. A boot betöltő nem vár, ha a ’delay’ hiányzik vagy értéke 0.

disk=eszköznév

Az itt megadott lemezegység nem standard paramétereit határozza meg. Részletesebb leírás a user.tex "Disk geometry" fejezetében található.

disktab=disktab-fájl

Meghatározza a lemezegység paraméter-táblázatának nevét. A map telepítő a /etc/disktab fájlt keresi, amennyiben a ’disktab’ opció hiányzik. A paraméter használata nem ajánlott.

fix-table

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a lilo megváltoztassa a 3 dimenziós címeket a partíciós táblában. Minden partíció bejegyzés tartalmazza a partíció első és utolsó szektorainak 3D-s (szektor/fej/cilinder) és lineáris címét. Ha egy partíció határai nincsenek sávokhoz igazítva, és egyes operációs rendszerek (pl. PC/MS-DOS vagy OS/2) ugyanazt a merevlemezt használják, megtörténhet, hogy ezek megváltoztatják a 3D-s címet. A lilo csak olyan partíción tárolhatja a boot szektorát amelyen a két tipusú cím megegyezik. Amennyiben a fenti opció be van állítva, a lilo kijavítja a helytelen 3D-s kezdő címeket.

FIGYELMEZTETÉS: Ez nem garantálja, hogy más operációs rendszerek később nem próbálják meg visszaállítani a címeket. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy ennek a változtatásnak más, nem várt következményei is lesznek. A helyes megoldás az, hogy a lemezegységet újrapartícionáljuk egy olyan programmal, amely a partíció határait a sávokhoz igazítja. Továbbá néhány merevlemez esetében (például nagy kapacitású EIDE lemezeknél, amelyeknél engedélyezve van a cím transzláció) bizonyos körülmények közt elkerülhetetlenek a konfliktusban levő partíciós tábla bejegyzések.

force-backup=backup-fájl

Ugyanaz, mint a ’backup’ azzal a különbséggel, hogy felülírja a régi backup másolatot, amennyiben az létezik.

ignore-table

Az opció hatására a lilo mellőzi a helytelen partíciós táblákat.

install=boot-szektor

Az itt megjelölt fájlt mint boot szektort telepíti. Amennyiben az ’install’ opció nem jelenik meg, a /boot/boot.b lesz felhasználva alapértelmezésben.

linear

A szektor/fej/cilinder tipusú 3D-s címzés helyett lineáris címzést használ. A lineáris címek futás közben lesznek transzlatálva, és nem függnek a merevlemez geometriájától. Megjegyzendő, hogyha a ’linear’ opció be van állítva, a boot lemezek nem használhatók más rendszernél, mert az a BIOS függvény, amely lemez geometriáját hivatott megállapítani nem működik megbízhatóan floppy lemezek esetében. Ha nagy merevlemeznél a /sbin/lilo olyan lemezterületekre fog utalni, amelyek nem elérhetők, mert a 3D-s szektorcímek nem ismertek a rendszer betöltése előtt.

lock

Engedélyezi a boot parancssorok automatikus bejegyzését, mint alapértelmezetteket a következő rendszerbetöltésekhez. Ilyen formában a lilo mindaddig ugyanazt az opciót fogja használni, ameddig az felül nem lesz írva manuálisan.

map=map-fájl

Meghatározza a map fájl helyét. Ha az opció nincs beállítva, a /boot/map fájl lesz felhasználva.

message=üzenet-fájl

Meghatároz egy fájlt, amely egy üzenetet tartalmaz. A fájl tartalma a boot prompt előtt fog megjelenni. Miután a "LILO" megjelent a képernyőn, nem kerül megjelenésre az üzenet mindaddig, amíg a lilo egy billentyű lenyomására vár. Az üzenet-fájlban az FF karakter ([Ctrl L]) törli a képernyőt. Az üzenet maximális hossza 65535 byte. Ha az üzenet fájl meg volt változtatva, vagy át volt másolva, a map fájlt újra létre kell hozni.

nowarn

Letiltja a lehetséges veszélyekre utaló figyelmeztető üzeneteket.

optional

Az ’optional’ per-image opció (lásd lennebb) minden image-re érvényes.

password=jelszó

A ’password=...’ per-image opció (lásd lennebb) minden image-re érvényes.

prompt

Megpróbál belépni a boot promptba anélkül, hogy előzetes billentyű lenyomásra várna. Ha a ’prompt’ be van állítva és nincs ’timeout’, felügyelet nélküli reboot nem lehetséges.

restricted

A ’restricted’ per-image opció (lásd lennebb) minden image-re érvényes.

serial=paraméterek

Engedélyezi a vezérlést egy soros portról. Inicializálja a specifikált soros portot és a boot betöltő fogadja az onnan valamint a billentyűzetről érkező inputokat. A soros portról érkező break jel megfelel a [shift] billentyű megnyomásának. Valamennyi boot image-et ajánlott jelszóval védeni, amennyiben a soros hozzaférés kevésbé biztonságos, mint a konzolhozzaférés, például ha a soros port egy modemhez kapcsolódik. A paraméter-karakterlánc szintaxisa:

<port>[,<bps>[<parity>[<bits>]]]

<port>: a soros port sorszáma, 0-tól számozva. A COM1-nek 0 felel meg (/dev/ttyS0), stb. Mind a négy port használható (amennyiben jelen vannak).

<bps>: A soros port baud rate-je. A következő értékek használhatól: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 és 9600 bps. Az alapértelmezett érték 2400 bps.

<parity>: a soros porton használt paritás. A boot betöltő nem veszi figyelembe az inputok paritását, és maszkolja a 8. bitet. A következő (kis- vagy nagybetűs) karakter határozza meg a paritást: n - nincs paritás, e - even paritás, o - odd paritás.

<bits>: a bitek száma egy karakterben. Csak 7 és 8 bites karakterek használata megengedett. Amennyiben nincs paritás, az alapértelmezett érték 8, even vagy odd paritás esetén ez az érték 7.

Ha a ’serial’ opció be van állítva, a ’delay’ értéke automatikusan 20-ra fog nőni.

Példa: serial=0,2400n8 az alapértelmezett értékekkel inicializálja a COM1-et.

timeout=tsecs

Megadhatjuk a bilentyűzetre vonatkozó várakozási időt ezredmásodpercben. Amennyiben az itt beállított időintervallumban egyetlen billentyűt sem nyom meg a felhasználó, az első image kerül betöltésre. Hasonló módon a jelszó bekérésére sem kerül sor, ha a felhasználó ez alatt az idő alatt egyetlen billentyűt sem nyom meg. Az alapértelmezett érték végtelen.

verbose=szint

Beállítja a készített reportok részletességét. Minél nagyobb az érték, annál részletesebb lesz a kimenet. Amennyiben a lilo parancssorában szerepel a −v, a szint annak megfelelően nőni fog. A maximális részletesség értéke 5.

A globális opciók között tetszés szerint szerepelhetnek a következő kernel konfigurációs paraméterek: append, ramdisk, read-only, read-write, root és vga Amennyiben ezek nincsenek specifikálva a kernel image konfigurációs részében, az alapértelmezett értékeik lesznek felhasználva.

PER-IMAGE FEJEZET

A per-image fejezet kétféleképpen kezdődhet: vagy egy

image=elérési út

sorral (egy fájlt vagy eszközt jelöl, amely egy Linux kernel boot image-ét tartalmazza), vagy egy

other=elérési út

sorral, amely egy tetszőleges rendszer betöltését jelenti.

Az első esetben, meg kell adni azon szektorok intervallumát, amelyek map-elve lesznek:
range=
kezdet-vég

A második esetben (egy másik rendszer lesz betöltve) három opció van:
loader=
lánc-betöltő

Ez határozza meg a felhasználásra kerülő lánc betöltőt (chain-loader). Alapértelmezésben a /boot/chain.b lesz felhasználva. Ha a bootolás nem az első merevlemezről vagy nem floppyról történik, a lánc betöltőt kötelező megadni.

table=eszköz

Meghatározza az eszközt, amely a partíciós táblát tartalmazza. Amennyiben ez a változó nincs megadva, a boot betöltő nem fogja a betöltött operációs rendszerhez továbbítani a partícióra vonatkozó információkat. (Néhány operációs rendszer más módon határozza meg a partíciót, amelyről be volt töltve. Például az MS-DOS általában a saját boot szektorában tárolja a boot lemez fizikai adatait.) Megjegyzendő, hogy a /sbin/lilo -t újra kell futtatni, ha a map-elt partíciós tábla referenciája a ’table’ paraméterrel meg volt változtatva.

unsafe

Letiltja a boot szektorhoz való hozzáférést a map létrehozás idejére. Ez nem engedélyez néhány tesztet, többek között a partíciós tábla tesztjét. Ha a boot szektor egy fix-formázott floppy-lemez eszközön van, az ’unsafe’ használatánál nem szükséges egy olvasható lemezt helyezni a meghajtóba, ameddig a map telepítő fut. Az ’unsafe’ és a ’table’ opciók egymást kizárják.

Mindkét esetben a következő opciókat lehet használni:
label=
név

A boot betöltő minden image specifikáció fájlnevét használja (az út nélkül) az illető image azonosítására. Ezt a nevet lehet megváltoztatni a ’label’ változó segítségével.

alias=név

Egy második nevet is meg lehet adni ugyanannak a bejegyzésnek az

lock

(Lásd fent.)

optional

Nem veszi figyelembe az image-t, amennyiben az a map létrehozás időpontjában nem áll rendelkezésre. Ez abban az esetben hasznos, ha olyan kernelt tesztelünk, amely nincs mindig jelen.

password=jelszó

Az image levédése jelszóval.

restricted

Az image betöltésénél a jelszó csak akkor szükséges, ha a paraméterek parancssorban vannak megadva (pl. single).

KERNEL OPCIÓK

Amennyiben a betöltött image egy Linux kernel, akkor ennek a kernelnek parancssorban paramétereket lehet átadni.
append=
karakterlánc

A kernelnek átadott paraméter sorhoz fűz opciókat. Ez olyan hardware esetében használatos, amelyeknél a paramétereket az automatikus felismerés nem ismeri fel teljes egészükben, vagy amelyek esetében egy automatikus felismerési eljárás veszélyes lenne. Példa:

append = "hd=64,32,202"

literal=karakterlánc

Ugyanaz, mint az ’append’, de minden egyéb opciót töröl (pl. törli a root eszközt). Mivel a ’literal’ használatával létfontosságú opciókat lehet szándék nélkül törölni, ez az opció nem használható a globális szekcióban.

ramdisk=méret

Megadja az opcionális RAM diszk méretét. Zéró azt jelenti, hogy nem kell RAM diszket létrehozni. Amennyiben ez az opció nincs jelen, a boot image-ben specifikált RAM diszk mérete lesz felhasználva.

read-only

Azt jelzi, hogy a root fájlrendszer csak olvasható (read-only) módban lesz csatolva. Általában a rendszert indító eljárás a későbbiekben újra csatolja a fájlrendszert írható-olvasható módban.

read-write

Azt jelzi, hogy a root fájlrendszert írható-olvasható (read-write) módban kell csatolni.

root=root-eszköz

Azt az eszközt jelzi, amelyet root-ként kell csatolni. Amennyiben itt a current speciális név jelenik meg, az az eszköz lesz a root eszköz, amelyen pillanatnyilag a root fájlrendszer csatolva van. Amennyiben a root -r -el meg volt változtatva, az illető eszköz lesz a root eszköz. Amennyiben a ’root’ opció nem jelenik meg, a kernel image-ben található root eszköz lesz használva. (Ezt fordításkor lehet megadni a ROOT_DEV változó segítségével a kernel Makefile-ban, és a későbbiekben a rdev(8) program segítségével változtathtó meg.)

vga=mód

Azt a VGA text módot választja ki amely a boot-olás ideje alatt lesz használva. A következő értékek adhatók meg (nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket):

normal: normál 80x25 text mód.

extended (vagy ext): 80x50 text mód

ask: Megáll, és a felhasználótól várja a választást (a betöltés ideje alatt).

<szám>: a megfelelő text mód kerül felhasználásra. A rendelkezésre álló módok lekérdezhetők [Enter] lenyomásával, ha vga=ask -al boot-olunk.

Amennyiben ez a változó nem jelenik meg, a kernel image-ben található VGA mód lesz használva. (Ezt fordításkor lehet megadni az SVGA_MODE változó segítségével a kernel Makefile-ban, és a későbbiekben a rdev(8) program segítségével változtathtó meg.)

LÁSD MÉG

lilo(8), rdev(8)
A lilo disztribúcióhoz nagyon részletes dokumentáció van csatolva, ennek a kivonata a fenti leírás.

MAGYAR FORDÍTÁS

Füley István" <ifuley [AT] udv.ro>