Manpages

İSİM

killall − ismi belirtilen süreçleri sonlandırır

KULLANIM

killall [−e, −−exact] [−i, −−process−group] [−g, −−interactive]  
[−q, −−quiet] [−v, −−verbose] [−w, −−wait] [−V, −−version]  
[−S, −−sid] [−c, −−context] [−s, −−signal signal]  
[−−] name ...
killall −l
killall −V
, −−version

AÇIKLAMA

killall, belirtilen komutların çalıştığı her sürece sinyal gönderir. Şayet sinyal adı belirtilmemişse SIGTERM gönderilir.

Sinyaller, isimleri veya numaraları belirtilerek kullanılabilir (örneğin; −HUP veya −1 olarak).

Şayet komut ismi bir bölü (/) işareti içeriyorsa, isimlerinden bağımsız olarak bu dosyayı kullanan bütün süreçler sonlandırılır.

Eğer listede bulunan sonlandırılmak istenen süreçlerden en azından biri sonlandırılmış ise, killall sıfır ile döner. Hiçbiri sonlandırılamazsa sıfırdan farklı bir değer ile döner.

Bir killall süreci kendi kendini sonlandıramaz ama diğer killall süreçlerini sonlandırabilir.

SEÇENEKLER

−e, −−exact

Çok uzun isimler için kesin bir eşleşme aranır. Şayet bir komut ismi 15 karakterden uzun ise, tam isim erişilmez olabilir (mesela değiştirilmiş olabilir). Bu durumda killall, isimlerindeki ilk 15 karakteri uyuşan bütün süreçleri öldürür. −e seçeneği ile, bu tür girdiler atlanır. Şayet −e ye ek olarak −v seçenegi de tanımlanmışsa, killall, atladığı her bir girdi için bir ileti görüntüler.

−g, −−process−group

Sürecin ait olduğu süreç grubunu öldürür. Aynı süreç grubuna dahil çoklu süreçler olsa bile, öldürme sinyali grup başına sadece bir kez gönderilir.

−i, −−interactive

Etkileşimli kip; sonlandırma işleminden önce kullanıcıdan onay ister.

−l, −−list

Bilinen bütün sinyal isimlerini listeler.

−q, −−quiet

Süreçlerden hiçbirinin sonlandırılamaması durumunda, bilgi vermez.

−v, −−verbose

Şayet sinyal başarılı bir şekilde gönderilmişse, bunu kullanıcıya rapor eder.

−w, −−wait

Sonlandırılmak istenen bütün süreçlerin ölmesini bekler. killall, her bir saniyede, sonlandırılmak istenen süreçlerin ölüp ölmediğini kontrol eder ve sadece hepsi ölmüş ise geri döner. Bununla birlikte, gönderilen sinyal süreç tarafından önemsenmemişse, sürece bir etkide bulunmamışsa veya süreç zombi durumunda kalmış ise, killall sonsuza kadar bekler.

−S, −−sid

(Sadece Flask) SID belirtilir: sadece SID'i verilen süreç öldürülür. −c seçeneğinin tersidir ve birlikte kullanılamazlar. Komut satırında belirtilebilen tüm seçenekler bu seçenekten önce belirtilmelidir.

−c, −−context

(Sadece Flask) Güvenlik bağlamı belirtilir: sadece verilen güvenlik bağlamındaki süreçler öldürülür. −S seçeneğinin tersidir ve birlikte kullanılamazlar. Komut satırında belirtilebilen tüm seçenekler bu seçenekten önce belirtilmelidir.

İLGİLİ DOSYALAR

/proc proc dosya sisteminin yeri

YAZILIM HATALARI

Dosyaları öldürme işlemi, sadece işlem sırasında açık duran çalıştırılabilir dosyalar için geçerlidir. Örneğin; salt çalıştırılabilir olmayanlar bu yöntemle sonlandırılamaz.

Linux harici sistemlerde killall istenen sonuca ulaşamayabilir, özellikle ayrıcalıklı bir kullanıcı olarak kullanıldığı zamanlarda.

Şayet bir süreç görünmüyorsa ve iki tarama arasında geçen sürede aynı süreç kimliğine sahip başka bir süreç onun yerine geçmiş ise, killall −w bu durumu tespit edemez.

YAZANLAR

Psmisc'nin orijinal sürümü Werner Almesberger <Werner.Almesberger (at) epfl.ch> tarafından yazılmıştır. Sürüm 20'den beri bu işten Craig Small <csmall (at) small.dropbear.id.au> sorumludur.

İLGİLİ BELGELER

fuser(1), kill(1), pgrep(1), pidof(1), ps(1), kill(2).

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

COMMENTS