Manpages

NIMI

killall − tapa prosesseja nimen mukaan

YLEISKATSAUS

killall [−eiqv] [signaali] nimi ...
killall
−l
killall
−V

KUVAUS

killall lähettää signaalin kaikille annetun nimisiä komentoja ajaville prosesseille. Jos signaalia ei ole määritelty, lähetetään SIGTERM.

Signaalit voidaan antaa joko nimenä (esim −HUP) tai numerona (esim −1). Signaali 0 (tarkista onko prosessi olemassa) voidaan antaa vain numerona.

Jos komennon nimessä on vinoviiva (/), kyseistä tiedostoa ajavat prosessit valitaan tapettaviksi välittämättä niiden nimistä.

killall palauttaa nollasta poikkeavan arvon, jos yhtään prosessia ei tapeta. Jos yksi tai useampi prosessi tapetaan jokaista annettua komentoa kohti, killall palauttaa nollan.

killall -prosessi ei koskaan tapa itseään (mutta voi tappaa muita killall -prosesseja).

OPTIOT

−e

Vaadi täsmälleen oikea pitkä nimi. Jos ajossa olevan komennon nimi on pitempi kuin 15 merkkiä, koko tiedostonnimi ei välttämättä ole saatavilla (se voi olla vaikkapa sivutettu ulos). Siinä tapauksessa killall tappaa kaiken, joka vastaa annettua nimeä ensimmäisten 15 merkin osalta. Kun annetaan -e, nämä prosessit ohitetaan. killall tulostaa viestin jokaista ohitettua prosessia kohti, jos −v on määritelty −e:n lisäksi.

−i

Kysy varmistus ennen tappamista.

−l

Tulosta kaikki tunnetut signaalit.

−q

Älä valita, jos yhtään prosessia ei tapettu.

−v

Raportoi, jos signaali lähetettiin onnistuneesti.

−V

Tulosta versioinformaatio.

TIEDOSTOT

/proc proc-tiedostojärjestelmän sijainti

TUNNETUT VIAT

Tiedostonimen mukaan tappaminen toimii vain ohjelmille, jotka pidetään auki ajon aikana, joten epäpuhtaita ohjelmia ei tapeta.

killall nimi ei välttämättä suorita haluttua toimintoa muissa kuin Linux-järjestelmissä, varsinkaan etuoikeutetun käyttäjän suorittamana.

TEKIJÄ

Werner Almesberger <werner.almesberger [AT] lrc.ch>

KATSO MYÖS

kill(1) fuser(1) pidof(1) ps(1) kill(2)

COMMENTS