Manpages

NAAM

join - join lines of two files on a common field

SAMENVATTING

join [OPTIE]... BESTAND1 BESTAND2

BESCHRIJVING

Stuurt voor elk paar invoerregels met identieke samenvoegvelden een regel naar standaarduitvoer. Het standaard samenvoegveld is het eerste veld, afgebakend door spaties of tabs.

Wanneer BESTAND1 of BESTAND2 (niet beide) ’-’ is, wordt standaardinvoer gelezen.
-a
NUMMER

ook onpaarbare regels uit bestand NUMMER tonen, waar NUMMER 1 of 2 is, overeenkomend met BESTAND1 of BESTAND2

-e TEKST

ontbrekende invoervelden vervangen door "TEKST"

-i, --ignore-case

verschil in hoofd- en kleine letters negeren

-j VELD

hetzelfde als ’-1 VELD -2 VELD’

-o OPMAAK

te gebruiken opmaak (zie onder) van elke uitvoerregel

-t TEKEN

te gebruiken veldscheidingsteken voor invoer en uitvoer

-v NUMMER

als -a NUMMER, maar samengevoegde regels onderdrukken

-1 VELD

samenvoegen op dit VELD in bestand 1

-2 VELD

samenvoegen op dit VELD in bestand 2

--check-order

controleren of de invoer juist gesorteerd is, zelfs als van alle invoerregels paren gemaakt kunnen worden

--nocheck-order

niet controleren of de invoer juist gesorteerd is

--header

de eerste regel in elk bestand als veldkoppen behandelen; deze samenvoegen zonder proberen ze te paren

-z, --zero-terminated

regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Standaard is voorloopwitruimte de veldscheiding en wordt verder genegeerd. Als -t TEKEN gegeven is, worden velden gescheiden door TEKEN. Elk VELD heeft een veldnummer, tellend vanaf 1. OPMAAK is een komma- of spatiegescheiden lijst aanduidingen, elk van de vorm ’NUMMER.VELD’ of ’0’, waar NUMMER het bestandsnummer en VELD het veldnummer is. De standaardopmaak voert eerst het samenvoegveld uit, dan de overige velden van BESTAND1, en dan de overige velden van BESTAND2, alles gescheiden door TEKEN. Als OPMAAK het sleutelwoord ’auto’ is, dan bepaalt de eerste regel van elk bestand hoeveel velden er voor elke regel uitgevoerd worden.

Belangrijk: BESTAND1 en BESTAND2 moeten gesorteerd zijn op de samenvoegvelden. Gebruik bijvoorbeeld "sort -k 1b,1" als aan ’join’ geen opties gegeven worden of gebruik "join -t" als ’sort’ geen opties heeft. Opmerking: het vergelijken volgt de regels gespecificeerd door ’LC_COLLATE’. Als de invoer niet gesorteerd is en sommige regels niet samengevoegd kunnen worden, dan wordt er een waarschuwing gegeven.

AUTEUR

Geschreven door Mike Haertel.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

comm(1), uniq(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/join>;
of lokaal via: info '(coreutils) join invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS