Manpages

NAZWA

ipcs - pokazuje informacje o urządzeniach IPC

SKŁADNIA

ipcs [opcje]

OPIS

ipcs shows information on inter-process communication facilities. By default it shows information about all three resources: shared memory segments, message queues, and semaphore arrays.

OPCJE

-i, --id id

Pokazuje wszystkie szczegóły o zasobie o identyfikatorze id. Tę opcję należy użyć razem z jedną z opcji zasobów: -m, -q lub -s.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

Opcje zasobów
-m
, --shmems

Wypisuje informacje o aktywnych segmentach pamięci dzielonej.

-q, --queues

Wypisuje informacje o aktywnych kolejkach komunikatów.

-s, --semaphores

Wypisuje informacje o aktywnych zestawach semaforów.

-a, --all

Wypisuje informacje o wszystkich trzech zasobach (domyślnie).

Formaty wyjściowe
Przy podaniu więcej niż jednej z poniższych opcji zadziała tylko ostatnia.
-c
, --creator

Pokazuje twórcę i właściciela.

-l, --limits

Pokazuje limity zasobów.

-p, --pid

Pokazuje PID twórcy i ostatniego operatora.

-t, --time

Write time information. The time of the last control operation that changed the access permissions for all facilities, the time of the last msgsnd(2) and msgrcv(2) operations on message queues, the time of the last shmat(2) and shmdt(2) operations on shared memory, and the time of the last semop(2) operation on semaphores.

-u, --summary

Pokazuje podsumowanie statusu.

Reprezentacja
Wpływa to tylko na opcję -l (--limits).
-b
, --bytes

Wypisuje rozmiar w bajtach.

--human

Wyświetla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi.

UWAGI

The current implementation of ipcs obtains information about available IPC resources by parsing the files in /proc/sysvipc. Before util-linux version v2.23, an alternate mechanism was used: the IPC_STAT command of msgctl(2), semctl(2), and shmctl(2). This mechanism is also used in later util-linux versions in the case where /proc is unavailable. A limitation of the IPC_STAT mechanism is that it can only be used to retrieve information about IPC resources for which the user has read permission.

ZOBACZ TAKŻE

ipcmk(1), ipcrm(1), msgrcv(2), msgsnd(2), semget(2), semop(2), shmat(2), shmdt(2), shmget(2)

ZGODNE Z

Linuksowa wersja programu ipcs nie jest w pełni zgodna ze standardem POSIX. Wersja linuksowa nie obsługuje opcji POSIX -a, -b i -o, ale obsługuje niewymienione w POSIX opcje -l i -u. Przenośne aplikacje nie powinny używać opcji -a, -b, -o, -l oraz -u.

AUTOR

balasub [AT] cis.edu">Krishna Balasubramanian

DOSTĘPNOŚĆ

The ipcs command is part of the util-linux package and is available from https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/">Linux Kernel Archive.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.