Manpages

NAZWA

ipcs − udostępnij informacje o urządzeniach ipc

SKŁADNIA

ipcs [ −asmq ] [ −tclup ]
ipcs [ −smq ] −i
id
ipcs −h

OPIS

ipcs udostępnia informacje o urządzeniach IPC, do których ma dostęp proces wywołujący.

Opcja −i umożliwia podanie konkretnego identyfikatora (id) zasobu. Wtedy drukowane będą tylko dane dotyczące tego id.

Zasoby mogą być określane następująco:

−m

segmenty dzielonej pamięci

−q

kolejki komunikatów

−s

tablice semaforów

−a

wszystko (domyślnie)

Format wyjściowy może być określony następująco

−t

czas

−p

pid

−c

twórca

−l

limity

−u

ogólnie

ZOBACZ TAKŻE

ipcrm(8)

AUTOR

krishna balasubramanian (balasub [AT] cis.edu)

COMMENTS