Manpages

NIMI

Ion - X11 ikkunanhallintaohjelma

SELOSTE

ion3 [valinnat]

KUVAUS

Ion on näppäimistökäyttäjiä silmälläpitäen suunniteltu laatoitusta ja välilehtiä hyödyntävä ikkunanhallintaohjelma X11:lle.

VALINNAT

−display kone:palvelin.näyttö

X palvelin, johon ottaa yhteys.

−conffile asetustiedosto

Käytettävä asetustiedosto.

−searchdir dir

Hakupolkuun lisättävä hakemisto, josta löytyy asetus- ja muita tiedostoja.

−oneroot

Hallitse vain oletusnäyttöä X-palvelimilla, joissa on useampi perinteinen (ei Xinerama) näyttö/juuri-ikkuna. Tämä näyttö voidaan valita -display parametrillä tai DISPLAY ympäristömuuttujalla.

−sessionname session_name

Istunnon nimi. Tämä vaikuttaa talletustiedostojen sijaintiin.

−xinerama 0|1

Jos Ion käännettiin Xinerama-tuella, voidaan Xinerama tieto silti jättää hyödyntämättä asettamalla tämä valinta arvoon 0.

−help

Näytä komentorivin ohje.

−version

Näytä Ionin versio.

−about

Näytä tietoja Ionista (versio, tekijänoikeudet).

PERUSKÄSITTEET

Tämä kappale on katsaus erilaisiin niin kutsuttuihin olioihin, joita ilmenee Ionin hallitsemalla X-näytöllä, ja niiden suhteisiin tavallisessa kokoonpanossa. Sinun tarvitse ymmärtää nämä suhteet tietääksesi milloin mitkäkin alempana kuvattavat näppäinsidonnat ovat käytettävissäsi. Jos kaipaat vielä tarkempaa kuvausta, esimerkiksi tehdäksesi omat asetustiedostot, katso Ionin seittisivulta saatavaa yksityiskohtaisempaa dokumentaatiota.

Ylimmän tason olioita, joilla on merkitystä tässä yhteydessä, kutsutaan näytöiksi. Ne vastaavat fyysisiä näyttöjä. Näytöt sisältävät työpöytiä ja kokoruudun tilassa olevia asiakasikkunoita. Nämä oliot ovat lomitettu siten, että vain yksi voi näkyä kerrallaan.

Ion tukee tällä hetkellä kahdentyyppisiä työpöytiä: laatoittavia Ionin perinteiseen tapaan ja tavanomaisempia kelluvia työpöytiä PWM:n tapaan. Työpöydät eivät ole näkyviä olioita, vaan lähinnä kokoelmia samanaikaisesti näytettäviä kehyksiä.

Näyttöjen tapaan kehykset lomittavat muita olioita, mutta tässä tapauksessa lähinnä asiakasikkunoita. Kehykset ovat suurimman osan ajasta ainut asia, minkä näet Ionista. Niillä voi olla reunakoristukset, ja lisäksi kehyksissä on välilehti jokaiselle lomitetulle oliolle.

Kyselyt ovat näyttöjen tai kehysten alaosiin imestyviä laatikoita, jotka odottavat sinulta tekstin syöttöä jonkin siitä riippuvan toiminnon suorittamiseksi. Useimmat kyselyt tukevat tab-täydennystä.

SIDONNAT

Nämä ovat oletusarvoiset näppäin- ja osoitinsidonnat. Näppäinmuunninta (Mod1) vastaava näppäin riippuu järjestelmästäsi. PC-tietokoneilla, joissa on XFree86 se on todennäköisesti vasen Alt-näppäin (Alt_L). Suneilla se on luultavasti sidottu timanttinäppäimiin. Käytä komentoa xmodmap(1x) selvittääksesi asian tarkemmin.

Otsikkojen perässä hakasuluissa oleva merkkijono ilmoittaa moduulin, jonka asetustiedosto määrittelee alla olevat sidonnat.

Yleisesti saatavilla olevat sidonnat

Mod1+T

Merkitse kehyksen tällä hetkellä näyttämä olio.

Mod1+K 1, Mod1+K 2, Mod1+K 3, Mod1+K 4, Mod1+K 5, Mod1+K 6, Mod1+K 7,
Mod1+K 8, Mod1+K 9, Mod1+K 0

Siirry n:teen kehyksen jakavaan olioon.

Mod1+K N, Mod1+K P

Siirry seuraavaan/edelliseen kehyksen jakavaan olioon.

Mod1+K comma, Mod1+K period

Siirrä kehyksessä tällä hetkellä näytettävää oliota vasemmalle/oikealle.

Mod1+K H, Mod1+K V

Maksimoi kehys vaaka/pystysuunnassa.

Mod1+K A

Liitä merkityt oliot tähän kehykseen.

Mod1+A

Kysy asiakasikkunaa liitettäväksi kehykseen.

Mod1+M, Button3 painallus

Näytä kehyksen kontekstivalikko.

Mod1+R

Aloita siirto ja koonmuutostila.

Button1 napsautus osassa tab, Button2 napsautus osassa tab

Vaihda kehys näyttämään välilehden ilmoittama olio.

Button1 raahaus osassa border, Mod1+Button3 raahaus

Muuta kehyksen kokoa.

Mod1+Button1 raahaus

Siirrä kehystä.

Button1 raahaus osassa tab, Button2 raahaus osassa tab

Siirrä olioita kehysten välillä raahaamalla ja pudottamalla välilehti.

Siirto ja koonmuutostilan sidonnat
Mod1+1, Mod1+2, Mod1+3, Mod1+4, Mod1+5, Mod1+6, Mod1+7, Mod1+8, Mod1+9,
Mod1+0

Siirry n:teen tämänhetkisen näytön lomittamaan olioon (työpöytä, kokoruudun asiakasikkuna).

Mod1+comma, Mod1+period

Siirry seuraavaan/edelliseen tämänhetkisen näytön lomittamaan olioon.

Mod1+K K

Mene edelliseen aktiiviseen olioon.

Mod1+K T

Poista kaikki merkinnät.

Mod1+Shift+1, Mod1+Shift+2

Siirry näytölle n usean näytön järjestelmässä.

Mod1+Shift+Left, Mod1+Shift+Right

Mene seuraavalle/edelliselle näytölle usean näytön järjestelmässä.

Mod1+F9

Luo uusi työpöytä ennalta asetettua tyyppiä.

F12, Button3 painallus

Näytä päävalikko.

Button2 painallus

Näytä ikkunavalikko.

Mod1+C

Sulje aktiivinen olio.

Mod1+L

Tönäise aktiivista asiakasikkunaa. Tämä saattaa auttaa joidenkin ohjelmien koko-ongelmien kanssa.

Mod1+Return

Kytke aktiivisen asiakasikkunan kokoruudun tila päälle/pois.

Mod1+K C

Tapa aktiivisen asiakasikkunan omistava ohjelma.

Mod1+K Q

Lähetä seuraava näppäinpainallus aktiiviselle asiakasikkunalle. Kaikki ohjelmat eivät välttämättä salli tätä oletuksena.

F1

Kysy ohjesivua näytettäväksi.

Mod1+F1

Näytä Ionin ohjesivu.

F2

Käynnistä pääte-emulaattori.

F3

Kysy komentoriviä suoritettavaksi.

Mod1+F3

Kysy Lua-koodia ajettavaksi.

F4

Ota SSH-yhteys kyseltävään koneeseen.

F5

Kysy tiedostoa muokattavaksi.

F6

Kysy tiedostoa näytettäväksi.

F9

Kysy työpöytää jolle siirtyä, tai luo uusi.

Mod1+G

Kysy asiakasikkunaa, johon siirtyä.

Kehyksiä, sekä niiden lapsia käsittelevät sidonnat

Escape

Peruuta tilasta.

Return

Siirry tilasta pois.

Left, Right, Up, Down, F, B, P, N

Kasvata vastaavaan suuntaan.

Shift+Left, Shift+Right, Shift+Up, Shift+Down, Shift+F, Shift+B,
Shift+P, Shift+N

Kutista vastaavaan suuntaan.

Mod1+Left, Mod1+Right, Mod1+Up, Mod1+Down, Mod1+F, Mod1+B, Mod1+P,
Mod1+N

Liiku vastaavaan suuntaan.

Laatoitettavien työpöytien sidonnat [mod_ionws]

Mod1+S

Halkaise tämänhetkinen kehys pystysuunnassa.

Mod1+P, Mod1+N, Mod1+Tab, Mod1+K Tab

Siirry tämänhetkisen kehyksen yllä/alla/vasemmalle/oikealla olevaan kehykseen.

Mod1+K S

Halkaise tämänhetkinen kehys vaakasuunnassa.

Mod1+K X

Tuhoa tämänhetkinen kehys.

Kelluvien työpöytien ja kehyksien sidonnat [mod_floatws]
Mod1+Tab

Kierrätä fokusta ja nosta uudelleen fokusoitu kehys.

Mod1+K Tab

Kierrätä fokusta taaksepäin ja nosta fokusoitu kehys.

Mod1+P, Mod1+N

Nosta/alenna aktiivinen kehys.

Button1 kaksoisnapsautus osassa tab

Kytke litistys päälle/pois.

Button1 painallus osassa tab, Button1 painallus osassa border,
Mod1+Button1 napsautus

Nosta kehys.

Mod1+Button3 napsautus

Alenna kehystä.

Button1 raahaus osassa tab

Siirrä kehystä.

Kysely- ja viestilaatikoiden sidonnat [mod_query]
Escape, Control+G, Control+C

Sulje kysely/viesti suorittamatta sidottuja toimintoja.

Control+U, Control+V, Page_Up, Page_Down

Vieritä viestiä tai täydennyksiä ylös/alas.

Sidonnat tekstinmuokkaukseen kyselyissä [mod_query]
Nämä näppäinsidonnat vastaavat tekstieditorin joe(1) sidontoja. Leikkaus ja liimaus toimii kuitenkin tavanomaisemmin, joskin näppäimet ovat vastaavat.
Control+F, Control+B, Right, Left

Siirry yksi merkki eteen/taakse.

Control+E, Control+A, End, Home

Mene rivin alkuun/loppuun.

Control+X, Control+Z

Ohita yksi sana eteen/taaksepäin

Control+D, Delete

Poista seuraava merkki.

BackSpace, Control+H

Tuhoa edellinen merkki.

Control+W, Control+O

Tuhoa yksi sana eteen/taakse.

Control+J

Tuhoa merkit rivin loppuun saakka.

Control+Y

Tuhoa koko rivi.

Control+P, Control+N, Up, Down, Control+Up, Control+Down

Näytä seuraava/edellinen vastaus muistista.

Button2 napsautus, Control+K C

Liimaa teksti leikelaudalta.

Control+K B

Aloita tekstin valinta.

Control+K Y

Leikkaa valittu teksti.

Control+K K

Kopioi valittu teksti.

Control+K G

Lopeta tekstin valinta.

Tab

Yritä täydentää syötetty teksti.

Control+M, Return, KP_Enter

Sulje kysely ja suorita sidottu toiminta.

Valikoiden sidonnat [mod_menu]
Escape, Control+G, Control+C, Left

Sulje valikko.

Return, KP_Enter, Control+M, Right

Suorita valinta.

Control+N, Control+P, Up, Down

Siirry seuraavaan/edelliseen valintaan.

BackSpace

Tyhjää valikon hakupuskuri.

TIEDOSTOT JA HAKEMISTOT

/etc/X11/ion3/cfg_ion.lua

Järjestelmän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

/etc/X11/ion3/cfg_*.lua

Muita asetustiedostoja.

/etc/X11/ion3/look_*.lua

Ulkonäön asetustiedostoja.

~/.ion3/

Käyttäjän asetustiedostot.

~/.ion3/cfg_ion.lua

Käyttäjän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

KATSO MYÖS

Ionin kotisivu, http://iki.fi/tuomov/ion/ (englanniksi).

Dokumentti "Ion: Configuring and extending with Lua" (englanniksi) nähtävissä Ionin kotisivulla.

/usr/share/doc/ion3/

X(7x), pwm3(1), joe(1)

TEKIJÄ

Ionin on kirjoittanut Tuomo Valkonen <tuomov at iki.fi>.

COMMENTS